Mabubuntis pa ba ako pagkatapos ng isang pagpapalaglag?

Ang iyong pertilidad ay babalik agad agad pagkatapos ng isang pagpapalaglag, minsan ay kasing aga ng 8 araw [1]. Kung gusto mong mabuntis sa hinaharap, ang pagpapalaglag ay hindi makapipigil nito. Kung gusto mong maiwasan na mabuntis, mayroong maraming mga opsyon para sa kontrasepsyon. Mangyaring bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang impormasyon. Mga Pinagkunan [1]…

Kailangan ko bang magparaspa (D&C) pagkatapos ng paggamit ng mga pampalaglag na tabletas?

Kung ang mga pampalaglag na tabletas ay matagumpay na nawakasan ang pagbubuntis karamihan sa mga kababaihan ay hindi na kailangan gumamit ng anumang ekstra na medikasyon, ni alinmang mga surgical na pamamaraan pagkatapos. Ang ilang mga health provider ay hindi wastong sinanay at maaaring magpayo nang hindi na kinakailangan na surgical na pamamaraan para tanggalin…

Ilang araw ako dapat na magpahinga pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang pagpapahinga habang ginagawa ang medikal na pagpapalaglag ay hindi sapilitan, ngunit inirerekomenda sa iyo na maging mas komportable. Kung ikaw ay gumagamit ng Mifepristone marahil ikaw ay makapagpapatuloy sa iyong mga normal na gawain sa araw na iyo itong ininom at hanggang sa bago mo gamitin ang Misoprostol. Kung iyo nang ginamit ang Misoprostol…

Paano ko makokontrol ang pananakit na may kaugnayan sa mga pampalaglag na tabletas?

Ang Ibuprofen ay maaaring bilhin sa karamihan ng mga bansa, at ito ay ang inirerekomendang medikasyon na gagamitin para sa pananakit at pamumulikat. Maaari kang uminom ng 3-4 (200mg) na tabletas ng ibuprofen sa bawat 6-8 na oras para sa pananakit. Maaari ring gamitin ang Tylenol, 2 (325 mg na tabletas) ng Tylenol sa bawat…