Batay sa aking regla ako ay hindi pa aabot ng 6 na linggong buntis. Kailangan ba akong maghintay para gumamit ng mga pampalaglag na tabletas?

Maaari mong gamitin ang mifepristone at misoprostol na mga tabletas kahit na ang iyong pagbubuntis ay hindi pa 6 na linggo [1]. Tandaan na kung napakaaga pa ay maaaring maging mas mahirap na suriin kung ang iyong mga simtomas ng pagdurugo at pamumulikat ay kapareho o hindi kapareho sa matagumpay na pagpapalaglag.

[1] Nathalie Kapp, Maureen K. Baldwin and Maria Isabel Rodriguez. Efficacy of medical abortion prior to 6 gestational weeks: a systematic review. Contraception, 2018-02-01, Volume 97, Issue 2, Pages 90-99. Retrieved from: https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0010782417304389?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0010782417304389%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.