Maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas kung ako ay nadayagnos na may isang STD o impeksyon sa reproductive tract?

Hindi inirerekomenda na gumamit ng mga pampalaglag na tabletas kung ikaw ay kasalukuyang may sakit o impeksyon na naililipat sa pamamagitan ng pagsisiping [1]. Pinapayo na maghanap ng medikal na paggamot para sa alinmang posibleng impeksyon bago pa magpatuloy sa pampalaglag na mga tabletas.

[1] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.