Mayroon akong nakakabit ng IUD, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang IUD ay hindi isang kontraindikasyon [1] sa paggamit ng mga pampalaglag na tabletas, ngunit ito ay nangangailangan ng kaunting pag-iingat. Ang pagbubuntis na nangyari na may nakakabit na IUD ay nagpapataas sa panganib na ito ay isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na wala sa loob ng matris). Kung posible, ang pinakaligtas na rekomendasyon ay ang pagpapatanggal ng IUD bago sa paggamit ng mga pampalaglag na tabletas.

[1] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.