Uri ng Pagpapalaglag sa Isang Klinika

In-Clinic Abortion

Mayroong iba’t ibang mga uri ng mga pamamaraan ng pagpalaglag sa isang klinika na maaaring isagawa sa iba’t ibang yugto ng isang pagbubuntis. Ang pahinang ito ay detalyado ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa pamamaraan.

Ano ang Pagpapalaglag sa isang klinika?

1/ Depenisyon ng Pagpapalaglag sa isang klinika

Ang pagpapalaglag sa isang klinika ay isang ligtas at 99% na epektibong pamamaraan para sa pagpapalaglag, o pamamahala ng pagkakuha, at isinasagawa ito sa isang klinika o ospital, ng isang sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. [1]

Sa pamamaraang ito, gumagamit ng mga instrumento upang unti-unting buksan (dilate) ang cervix, at pagkatapos ay gumagamit ng isang pamamaraan ng hangarin upang alisin ang pagbubuntis mula sa matris. Ang babae ay malamang na nakakaranas ng paghilab at maaaring magkaroon ng ilang pagdurugo nang ilang araw o linggo pagkatapos. [2]

2 / Ang iba’t ibang mga pamamaraan ng pagpapalaglag sa isang klinika

Mayroong maraming mga ligtas na pamamaraan ng pagpapalaglag sa klinika na maaari mong piliin, at karamihan ay nakasalalay sa edad ng iyong pagbubuntis. Dahil mayroong ilang overlap sa edad ng pagbubuntis sa iba’t ibang mga pamamaraan ng pagpapalaglag, ang desisyon ay maaari ring batay sa lokasyon, pagkakaroon ng kagamitan, at tagapagbigay ng serbisyo at personal na kagustuhan. [1], [2]

 • Ang Manual Vacuum Aspiration (MVA) ay isang anyo ng uterine aspiration, at karaniwang ginagamit hanggang sa 10-14 na linggo na pagbubuntis
 • Ang Electric Vacuum Aspiration (EVA) ay isang anyo ng uterine aspiration, at madalas na ginagamit hanggang sa 10-15 na linggo na pagbubuntis
 • Ang Dilation and evacuation (D&E) ay mga pamamaraan na karaniwang ginagamit nang higit sa 14 na linggo ng gestation
 • Ang Induction abortion, kapag ginamit ay karaniwang ginagawa para sa mga pagbubuntis na lampas sa 16 na linggo
 • Ang Dilation and Curettage (D&C) ay makalumang pamaraan ng pagpapalaglag at pinalitan na ng uterine vacuum aspiration at dilation and evacuation (D&E).

Ang safe2choose ay umiiendorso ng Manual Vacuum Aspiration (MVA) o Electric Vacuum Aspiration (EVA) na pamamaraam sa pagpapalaglag para sa mga pagbubuntis sa unang tatlong buwan o unang bahagi ng ikalawang trimester, at nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa pamamaraang ito.

3/ Ang gamit ng anethesia sa surhikal na pagpapalaglag

Mayroong iba’t ibang uri ng anesthesia na maaaring magamit para sa surhikal na pagpapalaglag, at kung aling paraan ang ginagamit ay madalas na nakasalalay sa edad ng pagbubuntis, pati na rin ang pagkakaroon ng mga anesthetic agents sa klinika. Ang mga posibleng pamamaraan ng anesthesia ay kasama ang [3]:

 • Local anesthetic: Ito ang pinaka-karaniwang uri ng anestetiko na ginagamit para sa surhikal na pagpapalaglag. Ito ay isang pamamanhid na gamot na tinuturok sa tabi ng cervix upang makatulong na mapawi ang kakulangan sa ginhawa sa panahon ng pamamaraan. Ang babae ay nananatiling gising at ganap na alerto.
 • Moderate/Conscious sedation: Ito ay isang anestetikong pinangangasiwaan nang direkta sa isang ugat, at bahagyang binabawasan nito ang antas ng kamalayan ng babae. Makakatugon siya sa mga pasalitang utos.
 • Deep sedation: Ito ay isang anestetikong pinangangasiwaan nang direkta sa isang ugat, at makabuluhang binabawasan nito ang antas ng kamalayan ng babae. Makakatugon siya sa paulit-ulit sa mga pasalitang utos.
 • General anesthesia: Maaaring gumamit ito ng isang kumbinasyon ng inhaled o injected anesthetic agents, at ito ay nagbibigay ng walang malay na babae. Hindi siya tutugon sa mga pasalitang utos.

Ano ang Manual Vacuum Aspiration (MVA) ?

Ang Manual vacuum aspiration (MVA) ay isang ligtas na paraan ng pagpapalaglag para sa mga pagbubuntis sa unang tatlong buwan, at / o maagang ikalawang trimester hanggang sa 14 na linggo ng pagbubuntis [2]. Ang limitasyon ng edad ng pagbubuntisl para sa MVA ay madalas na nakasalalay sa klinika, pati na rin ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumaganap ng pamamaraan.

Ang MVA ay ginampanan ng isang bihasang tagabigay ng serbisyo sa isang klinika.

Sa panahon ng pamamaraan ang clinician ay gumagamit ng mga instrumento, kabilang ang isang aparato na silent suction device, upang alisin ang pagbubuntis mula sa matris [2]. Karamihan sa mga karaniwang pamamaraan na ito ay isinasagawa gamit ang lokal na anatestiko habang ang babae ay nagising, at karaniwang tumatagal sa pagitan ng 5 at 10 minuto. Sya ay maaringmakakaranas ng pamititig at magkaroon pagdurugo na tigil-hinto nang ilang araw o linggo pagkatapos. Higit pang mga detalye ay matatagpuan dito.

Ano ang Electric Vacuum Aspiration (EVA) na pagpapaglaglag?

Ang Electric Vacuum Aspiration (EVA) ay isang ligtas na pamamaraan katulad ng Manual Vacuum Aspiration (MVA). Ito ay maaaring magamit para sa mga pagbubuntis sa unang tatlong buwan, at / o maagang ikalawang trimester. Ito ay isinasagawa ng isang bihasang kliniko.

Sa pamamaraang ito, ang kliniko ay gumagamit ng mga instrumento, kabilang ang isang electric vacuum suction upang alisin ang ipinagbubuntis.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng EVA at MVA ay ginagamit na kuryente upang lumikha ng pagsipsip upang sa pagtanggal ng ipinagbubuntis. Dahil nangangailangan ang EVA ng kuryente, maaaring limitado ito sa ibang lugar.s Kung magagamit, maaaring gamitin ng mga doktor ang EVA bilang pagtaas ng edad ng pagbubuntis pagkatapos ng 10-12 linggo dahil pinapayagan nito ang kliniko na maisagawa ang pamamaraan nang mas mabilis kaysa sa MVA, at sa gayon ay binabawasan ang tagal ng pamamaraan para sa babae. Ang isa pang makabuluhang pagkakaiba ay ang pagkakaroon ng ingay gamit ang makina ng EVA. [2]

Ano ang Dilation and Evacuation (D&E)?

Ang Dilation and Evacuation (D&E) ay isang ligtas na pamamaraan ng pagpapalaglag na karaniwang ginagamit pagkatapos ng 14 na linggo ng pagbubuntis. Ang pagkakaroon ng D&E ay nakadepende sa mga batas at restriksyon sa pagpapalaglag ng bawat bansa. Sa ilang lugar ay maaaring magamit ang D&E ng mga kababaihan na nagnanais ng pagpapalaglag sa anumang kadahilanan, o maaaring limitado ito sa mga kababaihan na humingi ng pagpapalaglag para sa napaka-tiyak na mga indikasyon sa kalusugan. Ang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa pagpapalaglag sa pamamagitan ng lokasyon ay matatagpuan dito.

Para sa D&E, ang cervix ay pinalambot ginamitan ng mga aparato upang makatulong sa pagluwang. Ang mga aparatong ito ay madalas na pinangangasiwaan ng maraming oras, o kahit na mga araw, bago ang pamamaraan. Ang isang kliniko ay gumagamit ng isang kumbinasyon ng mga instrumento at electric vacuum aspiration (EVA) upang matanggal ang ipinagbubuntis. Maaaring gamitin ang ultrasound sa panahon ng pamamaraan. Nakasalalay sa galaw ng pagbubuntis, ng anesthesia at / o mga gamot na pampakalma ay maaaring magamit upang mabawasan ang pagkadi-komportable ng babae sa panahon ng pamamaraan. [2], [3]

Ano ang Dilation and Curettage (D&C)

Ang Dilation and curretage (D&C) ay isang lumang paraan ng pagpapapalaglag na surhikal na pinalitan na ng mga pamamaraan ng gaya ng vacuum aspiration. Ang pamamaraang ito ay hindi na inirerekomenda.

Sa paraang ito, ang cervix ay nakadilat, at pagkatapos ay ginagamitan ng matulis na mga “curette” upang kiskisan ang mga pader ng matris upang matanggal ang ipinagbubuntis. Mapanganib ang mga komplikasyon, pati na rin ang sakit kapag isinagawa ang ito kumpara sa vacuum aspiraion. Sa kadahilanang ito, inirerekomenda ng World Health Organization (WHO) na ang D&C ay dapat mapalitan ng vacuum aspiration, D&E, o pagpapalaglag gamit ang mga tabletas hangga’t maaari. [2], [3]

Ano ang Induction Abortion?

Kung magagamit, ang isang pagpapalaglag induction ay isang pamamaraan na maaaring magamit sa ikalawa o ikatlong trimester ng pagbubuntis (karaniwang pagkatapos ng 16 na linggo o higit pa). Minsan ito ay isang opsyon para sa elective na pagpapalaglag, ngunit kadalasan ginagamit ito kapag may mga alalahanin sa kalusugan para sa ina o sa ipinagbubuntis. Ang mga indikasyon para dito ay magkakaiba-iba depende sa bansa at kani-kanilang mga batas at paghihigpit.

Ang pamamaraang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng gamot upang maging sanhi ng parehong cervical dilation at uterine contractions na mag-aalis ng ipinagbubuntis. Sa pamamaraang ito ng pagpapalaglag ay nangyayari sa kalaunan ng pagbubuntis na ginagawa sa isang klinika o ospital kung saan ang babae ay maaaring masubaybayan para sa tagal ng pamamaraan. Karaniwan, hindi ito nangangailangan ng operasyong surgikal, ngunit ang interbensyong surgikal ay madalas na magagamit kung kinakailangan. Ang pamamaraang ito ay hindi gaanong karaniwan kaysa sa D&E, dahil sa mas matagal na oras ang kinakailangan upang makumpleto ito. [2]

Magkano ang pampalaglag sa loob isang ng klinika?

Ang gastos sa isang pagpapalaglag ng surgikal ay nag-iiba-iba depende sa: bansa, pagkakaroon ng kagamitan sa pagpapalaglag, lokasyon (klinika o ospital), at edad ng pagbubuntis.

Ligtas ba ang pagpapalaglag sa isang klinika?

Ang pagpapalaglag sa isang klinika ay napaka-ligtas na pamamaraan kapag ginampanan ng isang sanay na kliniko. Ang mga klinika na nagbibigay ng suction at surhikal na pagpagpapalaglag ay dapat sumunod sa mga pamantayan at mga alituntunin na itinakda ng isang pang-rehiyon na samahan, at / o sa pamamagitan ng mga rekomendasyon para sa ligtas na pagpapalaglag na ginawa ng World Health Organization (WHO). [2]

Ang mga patnubay na ito ay dapat tugunan ang mga sumusunod kasama (ngunit hindi limitado sa):

 • sino ang maaaring magbigay ng pagpapalaglag
 • pamamahala ng mga gamot
 • paglilinis ng kagamitan
 • pamamahala ng biomedical na basura
 • pagsasanay at pagganap ng mga nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan
 • atbp.

Ang mga babaeng naghahanap ng isang pagpapalaglag sa isang klinika ay dapat tiyakin na ang kanilang pasilidad na pinili ay gumagamit ng ligtas at naaprubahan na mga pamamaraan ng pagpapalaglag

Ang pagpapalaglag sa isang klinika ay halos 99% na epektibo. [1]

Ano ang mga potensyal na panganib at komplikasyon para sa pagpapalaglag sa klinika?

Habang ang pagpapalaglag sa isang klinika ay ligtas, mayroon pa ring ilang mga panganib na kinabibilangan ng: mabigat na pagdurugo, impeksyon, pinsala sa matris at nakapalibot na mga istraktura, hindi kumpletong pagpapalaglag, patuloy na pagbubuntis, at kamatayan.

Ang mga panganib na ito ay matutugunan kapag ang pamamaraan ay isinagawa ng isang kliniko, ngunit mahalaga na malaman ang mga ito kung papayag sa surhikal o suction na pagpapalaglag. [2]

Ano ang mga epekto ng pagpapalaglag sa isang klinika?

Ang lahat ng mga pamamaraan ng pagpapalaglag sa isang klinika ay pinaka-nauugnay sa matinding pamimintig na naranasan ng babae sa panahon ng pamamaraan. Kadalasan ang pamimintig na ito ay magpapabuti kaagad, ngunit ang ilang mga kababaihan ay maaaring makaranas ng walang tigil na pamimintig sa loob ng ilang araw o linggo.

Ang local anethesia ay madalas na ginagamit para sa suction at pagpapalaglag na surhikal, at ito ay makakatulong upang mangalay ang paligid ng serviks para mapagaan ang sakit sa panahon ng pamamaraan. [2]

Karamihan sa mga kababaihan ay makakaranas ng pagdurugo at pamimintig sa panahon at pagkatapos ng isang surhikal na pagpapalaglag. Karaniwan din ang nakakaranas ng maraming magkakaibang damdamin at kung naramdaman ng babae na kailangan niya ng karagdagang tulong, dapat siyang humingi ng pangangalaga sa pagpapayo. [2]

Masakit ba ang surhikal na pagpapalaglag?

Ang pinaka-karaniwang sakit na nauugnay sa vacuum at surhikal na mga pagpapalaglag ay ang malakas na pamiminyig na naranasan ng babae sa panahon ng pamamaraan. Kadalasan ang pamimintig na ito ay magpapabuti kaagad pagkatapos, ngunit ang ilang mga kababaihan ay maaaring makaranas ng pamimintig na hinto at tigil sa loob ng ilang araw o linggo. Ang kalubhaan ng sakit ay madalas na nakasalalay sa edad ng gestational, pati na rin ang pagpapahintulot sa sakit ng indibidwal na babae, dahil ang lahat ay nakakaranas ng sakit na naiiba. [2]

Mga pangagalaga pagkatapos ang pagpapalaglag sa isang klinika

Matapos ang isang ligtas na pagpapalaglag sa isang klinika, ang mga kababaihan ay madalas na inaalok na bumisita, at habang hindi ito kinakailangan, ang bawat babae ay dapat makinig sa rekomendasyon ng kanyang kliniko.

Wala pang medikal na patunay tungkol sa oras ng paghihintay ng isang babae upang gumawa ng mga tiyak na aktibidad kabilang ang: pagligo, ehersisyo, pakikipagtalik, o paggamit ng mga tampon pagkatapos ng operasyon. Kadalasan, pinapayuhan na hangga’t hindi pa tumitigil ang pagdurugo, iwasan muna ang pagpasok ng anumang mga bagay sa puki kasama ang mga tampon at tasa ng panregla, at maiwasan ang matinding pisikal na aktibidad. Ang bawat babae ay magkakaiba, mayroon na maaaring bumalik sa kanyang mga regular at pinahihintulutang mga gawain.

Bago umalis sa klinika, ang mga kababaihan ay dapat na inaalok ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan sa paggamit ng kontraseptib. Karamihan sa mga ito ay maaaring gamitin agad gayunpaman, ang isang talakayan ay dapat maganap tungkol sa bawat babae at ang kanyang pagpili ng pamamaraan. Ang mga klinika ay dapat magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnay sa mga kababaihan, kung sakaling mayroon silang mga katanungan o alalahanin pagkatapos ng pagpapalaglag. [2]

Ang mga dahilan na dapat humingi ng atensyong medikalang mga kababaihan ay:

 • Malubhang pagdurugo (ganap na pagbabad ng 2 pad bawat oras para sa 2 oras sa isang hilera o higit pa)
 • Lagnat (>38C or 100.4F) higit sa 24 na oras pagkatapos
 • Matinding sakit sa pelvis
 • Patuloy na mga palatandaan ng pagbubuntis (pagsusuka, panlalambot ng dibdib, atbp.)[2]

Upang makahanap ka ng naaangkop na mga pamamaraang kontraseptibo, bisitahin ang www.findmymethod.org

Mga May-Akda:

ng safe2choose sa tulong ng mga eksperto ng carafem, base sa rekomendasyon ng Ipas taong 2019, at rekomendasyon ng WHO taong 2012

Ang carafem ay nagbibigay ng maginhawa at propesyonal na pangagalaga sa pagpapalaglag at pagpaplano ng pamilya upang makontrol ng mga tao ang bilang at puwang ng kanilang mga anak

Ang Ipas ay ang tanging pang-internasyonal na samahan na nakatuon lamang sa pagpapalawak ng pag-access sa ligtas na pagpapalaglag at pag-aalaga ng kontraseptibo

Ang WHO ay isang dalubhasang ahensiya ng United Nations na responsable para sa internasyonal na pampublikong kalusugan.

[1] Weitz, T. A., Taylor, D., Desai, S., Upadhyay, U. D., Waldman, J., Battistelli, M. F., & Drey, E. A. (2013). Safety of aspiration abortion performed by nurse practitioners, certified nurse midwives, and physician assistants under a California legal waiver. American Journal of Public Health, 103(3), 454-461. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673521/

[2] World Health Organization (WHO). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, second edition. 2012. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=F77B761669FC579124C1E9CA2CC3CFDB?sequence=1

[3] Ipas. Clinical Updates in Reproductive Health. 2019. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

Safe Abortion with Pills Options

Download resources


download pdf icon Manual Vacuum Aspiration PDF

Check out the Manual Vacuum Aspiration video