Pagpapalaglag Gamit ang Tabletas

Pagpapalaglag na may Pills

Ang medikal na pampalaglag [1] ay karaniwang kilala bilang pagpapalaglag gamit ang tabletas. Itinuturing ito ng ilang tao bilang sariling pagpapalaglag, sariling pamamahala ng pagpapalaglag [2], o do-it-yourself (DIY) na pagpapalaglag.

Kung gumamit ka ng pampalaglag na tabletas, makakaranas ka ng pagdurugo at posibleng paghilab. Ang mga sintomas ay halos kapareho ng iyong pagreregla o pagkakunan (natural na pagpapalaglag).

Sa pangkalahatan, ang pagpapalaglag na tabletas ay tumutukoy sa alinman sa paggamit ng Mifepristone at Misoprostol na magkakasunod o gumagamit lamang ng Misoprostol.

Mifepristone

– Ang Mifepristone ay isang gamot na humaharang sa daloy ng progesterone, na isang hormone na sumusuporta sa pagbubuntis. Kung walang progesterone, hindi magpapatuloy ang pagbubuntis. [3]

– Pinalalambot din ng Mifepristone ang cervix (mababang bahagi ng matris) na magpapalakas sa epekto ng Misoprostol. [4]

– Isaalang-alang na ang paggamit lamang ng Mifepristone ay hindi sapat upang maging sanhi ng pagpapalaglag; kailangan mo pa ring gumamit ng Misoprostol. [5]

– Ang Mifepristone ay pangunahing ginagamit para sa pagpapalaglag kaya depende sa mga batas at paghihigpit sa bawat bansa, kung minsan ay mahirap ito mahahanap. [6]

Misoprostol

– Ang Misoprostol ay isang gamot na nagiging sanhi ng paglipat ng matris (o kontrata), at makakatulong ito upang paalisin ang pagbubuntis na may paghilab at pagdurugo.

– Ang medikal na pagpapalaglag ay maaaring maisagawa gamit ang Misoprostol nang walang Mifepristone, ngunit mas epektibo itong gamitin nang magkasama ang parehong mga gamot.

– Ang Misoprostol ay may iba pang mga medikal na gamit maliban sa pagpapalaglag (induce labor, postpartum hemorrhage, ulser, atbp), kaya kadalasang mas laganap o available ito. [7]

Ang Mifepristone at Misoprostol ay nakatala bilang esensyal na gamot ayon sa World Health Organization at ito ay ginagamit para sa ligtas na pagpapalaglag. [8]

Upang malaman kung paano magkaroon ng isang ligtas at epektibong pagpapalaglag gamit ang Misoprostol at Mifepristone mag-click dito. Kung gumagamit ka ng Misoprostol mag-click lamang dito.

Ligtas na paggamit ng mga pagpapalaglag na tabletas at mga Kontraindikasiyon:

Ang medikal na pagpapalaglag ay ligtas para sa karamihan ng kababaihan. Mayroon lamang kakaunting medikal na kondisyon at paggamot na kontraindikasyon sa paggamit ng tabletas na pampapalaglag [9]

HINDI inirerekumenda ang Mifepristone kung:

– Kung matagal ka nang gumagamit ng steroids (tulad ng Prednisone o Dexamthasone). Ngunit maaari kang magpalaglag gamit ang Misoprostol lamang.

PAREHAS na HINDI inirerekumenda and Mifepristone at Misoprostol kung [10]:

– Ikaw ay gumagamit ka ng mga anticoagulant tulad ng Heparin at Warfarin.

– Ikaw ay may problema ka sa pagdurugo tulad ng Porphyria.

– Kung ikaw ay allergic sa Mifepristone, Misoprostol o prostaglandins. Ang tanging paraan lamang para malaman mo kung ikaw ay allergic ay kung nagamit mo na ito dati at nagkaroon ka ng allergic reaction. Imposibleng malaman ito bago gumamit ng tabletas kung ikaw ay allergic o hindi.

– Kung ikaw ay may ectopic pregnancy (pagbubuntis na labas sa matris), hindi nakakapinsala sa iyo ang tabletas pampalaglag, ngunit hindi nito mawawakasan ang pagbubuntis. Kung alam mong ikaw ay mayroong ectopic pregnancy kailangan mo ng medikal na pangangalaga upang ligtas na makapagpalaglag.

Kung mayroon kang isang IUD (intra uterine aparato) hindi ito kontraindikasyon sa paggamit ng tabletas na pagpapalaglag, ngunit nangangailangan ito ng ilang pag-iingat. Ang panganib ng pagkakaroon ng isang ectopic na pagbubuntis (pagbubuntis hindi sa loob ng matris) ay nadagdagan kapag mayroon kang isang IUD. Ang pamamanhid ay magiging mas matindi kapag ginagamit ang tabletas na pagpapalaglag kung may IUD. Kung kailan posible, ang pinakaligtas na rekomendasyon ay ang alisin ang IUD bago gamitin ang mga tabletas ng pagpapalaglag. [11]

Kung may pag-aalinlangan kung ligtas nga ang tabletas pampalaglag para sa iyo, makipag-ugnay sa amin! Maaari ka naming tulungan na matukoy kung ang paraang ito ay para sa iyo.

Tandaan na ang safe2choose ay may kasanayan lamang na suportahan ang mga kababaihang nais gumamit ng gamot pampalaglag sa unang 11 linggo ng pagbubuntis. Kung ang iyong pagbubuntis ay mas abante pa, gagawin namin ang aming makakaya upang mai-refer ka sa ibang organisasyon na may wastong kasanayan para suportahan ka. [12]

ontraindiksyon-bago-gamitin-ang-tabletas-ng-pagpapalaglag

Ano ang dapat kong asahan sa pagpapalaglag gamit ang tabletas

Matapos gamitin ang mga tabletas ng pagpapalaglag magkakaroon ka ng mga sintomas na katulad ng pagreregla o nakunan. Kung gumagamit ka ng Mifepristone, ang gamot na ito ay hindi karaniwang nagiging sanhi ng anumang mga sintomas. Karamihan sa mga sintomas ay magaganap lamang pagkatapos gamitin ang Misoprostol.

Ang mga nilalayong sintomas ay kinabibilangan ng: pamimitig, pagdurugo, at posibleng magkaroon ng blood clots. Karaniwan ang pinaka matinding pagdurugo at pamimitig ay magaganap sa loob ng unang 48 oras pagkatapos gamitin ang Misoprostol, ngunit maaari kang makaranas ng pagdurugo nang ilang araw o linggo. [13]

Ang Misoprostol ay maaaring maging sanhi ng mga pansamantalang epekto tulad ng lagnat, pagtatae, pagduduwal/pagsusuka, sakit ng ulo at/o pangingikig. Ganap na normal kung hindi mo maranasan ang alinman sa mga epektong ito. Kung sakali naman, ang mga ito ay mawawala sa susunod na 48 oras o mas maaga pa. [13]
Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung paano pamamahalaan ang mga epekto.

Paano ko malalaman kung mabisa ang mga gamot pampalaglag?

Kung ginamit mo ang mga gamot ayon sa inirekumendang mga tagubilin, at nagkaroon ka ng masaganang pagdurugo katulad ng iyong panregla (o higit pa) sa loob ng maraming oras, malamang na matagumpay ang medikal na pagpapalaglag. Ang iyong mga sintomas ng pagbubuntis (malambot ng dibdib, pagduduwal, pagkapagod), ay dapat na unti-unting mapabuti at pagkatapos ay mawala sa loob ng 5 araw pagkatapos gumamit ng mga tabletas ng pagpapalaglag. Ito ay isa pang magandang pahiwatig na ang mga tabletas ay matagumpay. [11]

Bagaman hindi kinakailangan, kung nais mo ng karagdagang kumpirmasyon maaari kang pumili upang gawin ang isa sa mga sumusunod na pagsubok:

Pagsubo sa ihi (urine hcg): Ito ang pinakasimpleng pagsubok na maaaring gawin para sa kumpirmasyon, dahil maaari itong gawin sa iyong sariling tahanan ng may pribasiya. Inirerekomenda na maghintay ng hindi bababa sa humigit-kumulang na 4 na linggo pagkatapos gamitin ang mga pagpapalaglag na tabletas. Kung ang proseso ay matagumpay, ang pagsubok ay dapat negatibo pagkatapos ng humigit-kumulang na 4 na linggo.

Pagsubok ng dugo (dami ng hcg): Ang pagsubok na ito ay nangangailangan ng pagbisita sa hospital, at mas nakakatulong kapag ang parehong pagsubok sa dugo ay ginawa din bago gamitin ang mga tabletas ng pagpapalaglag para sa paghahambing ng mga antas ng hormon. Ang pagsubok na ito ay hindi regular na isinasagawa, at sa gayon kung nais mong kumpirmahin ang pagsubok sa ihi tulad ng inilarawan sa itaas ay mas madalas na inirerekomenda. Kung pipiliin mong gawin ang pagsubok na ito, ang hormon ng pagbubuntis ay dapat mawala na ng humigit-kumulang sa 4 na linggo pagkatapos gamitin ang gamot kung ang proseso ay matagumpay.

Ultrasound: Nangangailangan ito ng isang pagbisita sa ospital, at maaaring magamit upang makita ang isang patuloy na pagbubuntis. Tandaan na kung gumana ang mga tabletas ng pagpapalaglag, maaaring mayroon pa ring ilang dugo at tisyu na nakikita sa ultrasound nang hindi bababa sa 2 linggo. Kahit na ang pagbubuntis ay nawala na, kung minsan ang ultrasound ay ginagawa nang mas maaga at ang mga kababaihan ay nasusuri na may “hindi kumpleto na pagpapalaglag” na maaaring humantong sa mga hindi kinakailangang surhikal na operasyon. Kung pinili mong magkaroon ng isang ultrasound, inirerekumenda na maghintay ng hindi bababa sa 2 linggo, maliban kung ikaw ay may sintomas ng mga komplikasyon at nangangailang ng isang ultrasound nang mas maaga.

Kung lumipas ang 48 oras matapos mong gamitin ang Misoprostol at hindi ka pa dinugo o ang iyong pagdurugo ay mas kakaunti kaysa sa iyong pagreregla, malamang na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay. [14]

Sa karamihan ng kaso, maaaring subukan uling gumamit ng mga tabletas na pampalaglag. Makipag-ugnay sa amin kung ito ang iyong kaso upang masuportahan ka namin.

Pangangalagang medikal matapos gumamit ng tabletas na pampalaglag

Kung ang iyong sintomas ay ayon sa inaasahan at wala kang anumang mga nakababahalang palatandaan, hindi mo kailangang kumuha ng pangangalagang medikal. Bilang karagdagan, hindi kailangang kumuha ng pregnancy test o ng ultrasound pagkatapos, o di kaya ay kumailangan ng operasyon tulad ng D&C.

paano-malaman-kung-ang-mga-tabletas-ng-pagpapalaglag-ay-epektibo

Pagreregla pagkatapos magpalaglag

Pagkatapos magpalaglag (surhikal o medikal) ang iyong cycle ay muling magsisimula, na parang kakatapos mo lang magregla. Mag ovulate ka muli ng humigit-kumulang na 10 araw pagkatapos. Nangangahulugan ito na maaari kang mabuntis muli kung ikaw kay makipagtalik ng walang protesksiyon. [11]

Kung hindi ka handa na muling mabuntis, dapat mong isaalang-alang ang mga pamamaraan ng pag-iwas sa pagbubuntis. Makakahanap ka ng mas maraming impormasyon sa FindMyMethod.org

Ang iyong susunod na pagreregla ay maaaring bumalik sa humigit-kumulang na 4 hanggang 6 na linggo pagkatapos gumamit ng gamot pampalaglag. [15]

Mga May-akda:

ng safe2choose team at mga eksperto ng carafem, base sa rekomendasyon ng The National Abortion Fund (NAF) taong 2020

Ang National Abortion Federation ay ang propesyonal na samahan ng mga nagbibigay ng pampalaglag sa Hilagang Amerika.

Ang carafem ay nagbibigay ng maginhawa at propesyonal na pangagalaga sa pagpapalaglag at pagpaplano ng pamilya upang makontrol ng mga tao ang bilang at puwang ng kanilang mga anak

[1] World Health Organization. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/;jsessionid=B7AEEBE4F34809D869F73B1ABA7F6221?sequence=1

[2] Reproductive Health Matters. Self-management of medical abortion: a qualitative evidence synthesis. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/j.rhm.2016.06.008?needAccess=true

[3] Children by Choice. Medication abortion. Retrieved from: https://www.childrenbychoice.org.au/foryou/abortion/medicationabortion

[4] S. Hopkins MD, M. Fleseriu MD. Chapter 7 – Medical Treatment of Cushing’s Disease. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128043400000073

[5] Thoai D Ngo, Min Hae Park, Haleema Shakur & Caroline Free. Comparative effectiveness, safety and acceptability of medical abortion at home and in a clinic: a systematic review. Retrieved from: https://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-084046/en/

[6] Brooke Ronald Johnson, Vinod Mishra, Antonella Francheska Lavelanet, Rajat Khosla & Bela Ganatra. A global database of abortion laws, policies, health standards and guidelinesArticle has an altmetric score of 221. Retrieved from: https://www.who.int/bulletin/volumes/95/7/17-197442/en/

[7] Webmd. Misoprostol. Retrieved from: https://www.webmd.com/drugs/2/drug-6111/misoprostol-oral/details

[8] WHO. Access to essential medicines as part of the right to health. Retrieved from: https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/en/

[9] Ipas. Medical abortion contraindications and precautions. Retrieved from: https://www.ipas.org/clinical-updates/general/ma-precautions

[10] WHO. Essential Medicines List Application Mifepristone–Misoprostol for Medical Abortion. Retrieved from: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/22/applications/s22.1_mifepristone-misoprostol.pdf?ua=1

[11] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

[12] National Abortion Federation. 2020 Clinical Policy Guidelines for Abortion Care. Retrieved from: https://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020_cpgs_final.pdf

[13] Planned Parenthood. How does the abortion pill work? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/how-does-the-abortion-pill-work

[14] Gynuity. Abortion with self-administered misoprostol. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/polbrf_misoprostol_selfguide_en.pdf

[15] BPAS. Caring for yourself after your abortion. Retrieved from: https://www.bpas.org/abortion-care/abortion-aftercare

Mga Pagpipilian sa Ligtas na Pagpapalaglag na may Tabletas

Our services