Pagpapalaglag gamit ang Misoprostol lamang

Pagpapalaglag kasama ang Misoprostol Protocol

Ang medikal na pagpapalaglag ay maaring gawin gamit ang Mifepristone at Misoprostol o Misoprostol lamang. Ang pahina ay nagdedetalye ng mga impormasyon tungkol sa paggamit ng Misoprostol lamang. Kung nagagawa mong ma-access ang Mifepristone, tingnan ang patnubay na ito.

Bago magsimula

Ang paggamit ng Misoprostol [1, 2] ay napaka-epektibo (85%) para mawakasan ang isang pagbubuntis na 13 na linggo o mas maaga

Tandaan na ang impormasyong ito ay kapaki-pakinabang para sa pagpapalaglag gamit ang mga tabletas sa mga pagbubuntis na 13 linggo o mas maaga [1,2,3] na binilang mula sa unang araw ng iyong pagreregla. Dahil hindi kami sinanay na sumuporta ng mga pagpapalaglag na lagpas na ng 11 na linggong pagbubuntis, gagawin namin ang aming makakaya upang mai-refer ka sa isang organisasyong may kasanayan para rito.

Upang matiyak na ang pamamaraang ito ay ligtas para sa iyo, inirerekomenda naming basahin mo ang nakaraang seksyo tungkol sa mga kontraindikasyon ng paggamit ng mga tabletas na pampalaglag. Kung hindi ka sigurado kung ang pamamaraang ito ay isang mahusay na opsyon para sa iyo, makipag-ugnayan sa amin.

Dosis ng Misoprostol

Kailangan mo ng 12 piraso ng Misoprostol.

Kung mahihirapan makakuha ng 12 piraso, maaring magpatuloy ng may 8 piraso lamang, subalit mababawasan ang bisa at kailangang makipag ugnayan agad sa tagapayo.

Kung ikaw ay nagdadalang tao sa pagitan ng 10-13 linggo, mahigpit na minumungkahi ang paggamit ng 12 piraso ng Misoprostol.

Ang bawat piraso ay kinakailangang 200 mcg.

Kung ang nakuhang pildoras ay hindi katumbas ng kinakailangang mcg, bilanging mabuti at itama batay sa kailangang bilang at dosis.

Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring huwag mag-atubili na makipag-ugnayan sa amin. Naririto kami upang suportahan ka sa buong proseso ng iyong pagpapalaglag.

Paano gamitin ang Misoprostol para sa isang ligtas na pagpapalaglag

Laging tatandaan na karamihan sa mga simtomas na iyong mararanasan ay magsisimula kaagad pagkatapos na gamitin ang Misoprostol, kaya pumili ng oras na pinakamainam para sa iyo at sa iyong skedyul. Inirerekomenda na pumili ng oras kung kailan ikaw ay nasa bahay na walang mga obligasyon.

Hakbang 1: Uminom ng 800 mg ng Ibuprofen 1 oras bago gamitin ang Misoprostol.

Ang hakbang na ito ay hindi kinakailangan, ngunit lubos naming inirerekomenda . Binabawasan ng Ibuprofen ang kasidhian ng mga paghilab at tutulungan kang pamahalaan ang posibleng epekto ng Misoprostol tulad ng sakit ng ulo, lagnat at/o panginginig [6]. Tandaan, maaari kang gumamit ng Ibuprofen sa buong proseso at pagkatapos kung kinakailangan. Ang mga kababaihan na allergic sa Ibuprofen o mga NSAIDs ay maaaring kumunsulta sa pahina ng Mga Kadalasang Tinatanong na Mga Katanungan para sa mga rekomendasyon sa mga alternatibo sa pamamahala ng pananakit.

Kung ikaw ay may gamot para mawala ang pagkahilo, maaari mo itong gamitin sa pagkakataong ito.

Maghintay ng 1 oras


Hakbang 2: Ilagay ang 4 na Misoprostol na tabletas sa ilalim ng iyong dila (sublingual) sa loob ng 30 minuto.

Napakahalaga na ang mga tabletas ay mananatili sa ilalim ng dila sa loob ng 30 minuto para mabigyan ang mga ito ng panahon para masipsip papapunta sa iyong sistema. Pagkatapos ng 30 minuto ay maaari ka ng uminom ng tubig para magmumog at lunukin ang anumang natira sa mga tabletas.[7]

Kung magsuka ka sa loob ng 30 minuto habang nasa ilalim pa ng iyong dila ang mga Misoprostol na tabletas, malamang na hindi ito gumana. Pag nangyari iyon, agad na ulitin ang Hakbang 2.

Kung magsuka ka ulit pagkatapos mailagay ang mga tabletas sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto, hindi na kailangang ulitin pa ang Hakbang 2 sapagkat nasipsip na ang gamot papunta sa iyong sistema.

Maghintay ng 3 oras


Hakbang 3: Ilagay ang dagdag na 4 Misoprostol na tabletas sa ilalim ng iyong dila (sublingual) sa loob ng 30 minuto

Maghintay ng 3 oras


Hakbang 4: Ilagay ang dagdag na 4 na tabletas ng Misoprostol sa ilalim ng iyong dila (Sublingual) sa loob ng 30 minuto.

Kung lumipas na ang dagdag na 3 oras at hindi ka pa rin nagkakaroon ng pagdurugo o pamimitig, makipag-ugnayan sa amin. Hindi namin inirerekumenda na gumamit ka ng dagdag na tabletas hangga’t hindi natin magkasamang nasusuri ang sitwasyon.

Mga inaasahang sintomas pagtapos inumin ang Misoprostol

Pagkatapos gumamit ng Misoprostol ay makakaranas ka ng pamimintig at pagdurugo. May ilang kababaihan na maglalabas ng buo-buong dugo. Isalang-alang na hindi posibleng malaman nang eksakto kung kailan magsisimula ang pananakit at pagdurugo, kadalasan nangyayari ito sa loob ng 1-2 oras, ngunit maaaring ito ay mangyari ilang oras pa sa hinaharap. [10]

Ang inaasahang pagdurugo ay dapat na higit pa sa iyong pagreregla, o kasindami nito. Ikaw ay maaaring magkaroon ng malakas o mahina na pagdurugo sa loob ng ilang araw o maski linggo pagkatapos gamitin ang mga tabletas, ngunit ang pagdurugo at mga sintomas ng pagbubuntis ay dapat na unti-unting mababawasan sa pagdaan ng ilang linggo. [11]

Para sa mga kababaihan na nasa pagitan ng 10-11 na linggong pagbubuntis, iikaw ay magkakaroon ng mga simtomas ng pagdurugo at pamimintig, ngunit maaari mo ring makita ang embryo kapag lumabas na ito.[1] Karaniwan ang embryo na ito ay nakahalo sa dugo at buo-buong dugo, at kadalasang hindi napapansin, ngunit mahalagang malaman na normal lamang kung makilala mo ito. Huwag mangamba, maaari itong itapon na nakabalot sa mga sanitary pad o i-flush sa inidoro.

Ang karamihan sa mga kababaihan na may mga sintomas sa pagbubuntis ay hihinto sa pagkakaroon ng mga ito sa loob ng humigit-kumulang na 5 araw pagkatapos gumamit ng Misoprostol. Kung ang mga sintomas sa pagbubuntis ay nagsimulang mabawasan, magandang palatandaan ito na hindi ka na nga buntis. [10]

Tandaan na ang bawat karanasan sa pagpapalaglag ay naiiba at ang mga sintomas ay maaaring magkaiba sa iba-ibang babae.

Ang karamihan sa mga kababaihan na may mga sintomas sa pagbubuntis ay hihinto sa pagkakaroon ng mga ito sa loob ng humigit-kumulang na 5 araw pagkatapos gumamit ng Misoprostol. Kung ang mga sintomas sa pagbubuntis ay nagsimulang mabawasan, magandang palatandaan ito na hindi ka na nga buntis. [12]

Mga epekto ng Misoprostol

Matapos gamitin ang Misoprostol, ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng mga epekto na maaaring tumagal nang ilang oras [13]. Kabilang sa mga epekto ng Misoprostol ang:

 • lagnat
 • pagtatae
 • pagduduwal / pagsusuka
 • sakit ng ulo
 • panginginig
mga_epekto_habang_nagpapalaglag_gamit_ang_tabletas_na_misoprostol_lamang

Mga Pag-iingat

Upang maiwasan ang sobrang pagdurugo at/o impeksiyon, mahalaga na sa sumusunod na mga linggo, o hanggang ang iyong pagdurugo ay humina na [14], na gawin mo ang mga sumusunod na pag-iingat:

 • iwasan ang pagpapasok ng mga bagay sa iyong puwerta, kabilang ang mga tampon at ang menstrual cup
 • iwasan ang matinding pisikal na gawain (pag-eehersisyo, pagbubuhat, pagtulak o paghila ng mga mabibigat na bagay, paglalakad nang higit sa karaniwan, o paghakbang sa matataas na hagdanan)
  Tandaan: Walang ebidensya na nagpapakita na may inirerekomendang tagal ng panahon na dapat mong hintayin bago makipagtalik pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas, ngunit karaniwang inirerekomenda na ikaw ay maghintay hanggang sa ang malakas na pagdurugo ay huminto, at pakiramdaman ang iyong katawan at pagnanais.[2]
mga-pag-iingat-na-dapat-gawin-pagkatapos-magpalaglag-sa-tabletas

Mga Nakababahalang Palatandaan: humingi ng tulong

Kung mayroon kang isa sa mga sumusunod na sintomas, maituturing ito na nakababahalang palatandaan na maaaring nakakaranas ka na ng isang komplikasyon at dapat kang humingi ng agarang atensyong medikal.

 • Kung mapuno mo ang dalawa o higit pang mga pad (lubos na nababad sa harap hanggang likod, at sa lahat ng gilid) sa loob ng isang oras o mas maiksi pa at ito ay tumagal sa loob ng 2 na magkasunod na oras o higit pa.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa pagkatapos uminom ng Ibuprofen. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa sa 24 oras pagkatapos uminom ng Misoprostol. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Pananakit na hindi naiibsan pagkatapos uminom ng Ibuprofen.
 • Ang kulay o amoy ng iyong dugo ay ibang-iba sa regular mong pagreregla o may masamang amoy ito.
 • Kung mayroon kang pamumula, pangangati o namamagang kamay, leeg at mukha, malamang na mayroon kang allergic reaction sa mga gamot. Maaari kang gumamit ng antihistamine, ngunit kung nahihirapan ka nang huminga ay seryoso na ang iyong allergic reaction at kakailanganin mo ng agarang pangangalagang medikal.[15]
mga_babala_habang_nagpapalaglag_sa_tabletas

Mga May-akda:

by the safe2choose team and supporting experts at carafem, based on the 2020 recommendations by Ipas and the 2012 and 2014 recommendations by the World Health Organisation.

carafem provides convenient and professional abortion care and family planning so people can control the number and spacing of their children.

Ipas is the only international organization solely focused on expanding access to safe abortion and contraceptive care.

WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health.

[1] World Health Organization. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/;jsessionid=AB2B02D2E41FB4F6CF95B5F59B0A9AF4?sequence=1

[2] Ipas. (2020). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/08/ClinicalUpdatesInReproductiveHealthCURHE20-English-digital.pdf

[3] World Health Organization. Clinical guidelines for safe abortion. 2014. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97415/9789241548717_eng.pdf?sequence=1

[4] National Abortion Federation. 2020 Clinical Policy Guidelines for Abortion Care. Retrieved from: https://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020_cpgs_final.pdf

[5] Guttmacher institute. Early Pregnancy Failure: Misoprostol May Be Good Alternative to Surgery. Retrieved from: https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2006/early-pregnancy-failure-misoprostol-may-be-good-alternative-surgery

[6] Platais I, Tsereteli T, Grebennikova G, Lotarevich T, Winikoff B. Prospective study of home use of mifepristone and misoprostol for medical abortion up to 10 weeks of pregnancy in Kazakhstan. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prospective+study+of+home+use+of+mifepristone+and+misoprostol+for+medical+abortion+up+to+10+weeks+of+pregnancy+in+Kazakhstan

[7] Gynuity. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/efficacy-of-misoprostol-alone-for-first-trimester-medical-abortion-a-systematic-review

[8] Elizabeth G. Raymond, Caitlin Shannon, Mark A, Weaver, Beverly Winikoff. First-trimester medical abortion with mifepristone 200 mg and misoprostol: a systematic review. Retrieved from: https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(12)00643-9/fulltext

[9] Livshits, Anna et al. Fertility and Sterility, Volume 91, Issue 5, 1877 – 1880. Ibuprofen and paracetamol for pain relief during medical abortion: a double-blind randomized controlled study. Retrieved from: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(08)00176-3/fulltext

[10] Gynuity. providing medical abortion in low-resource settings: an introductory guidebook. Second Edition. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

[11] Planned Parenthood. How does the abortion pill work? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/how-does-the-abortion-pill-work

[12] Gynuity. Self-Assessment of Medical Abortion Outcome using Symptoms and Home Pregnancy Testing. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/self-assessment-of-medical-abortion-outcome-using-symptoms-and-home-pregnan

[13] National Abortion Federation. Expected Side Effects of Medical Abortion. Retrieved from: https://prochoice.org/online_cme/m2expected2.asp

[14] A.R. Davis, C.M. Robilotto, C.L. Westhoff, S. Forman, J. Zhang. Bleeding patterns after vaginal misoprostol for treatment of early pregnancy failure. Retrieved from: https://academic.oup.com/humrep/article/19/7/1655/2356520

[15] NHS. Risks-Abortion. Retrieved from: https://www.nhs.uk/conditions/abortion/risks/

Mga Pagpipilian sa Ligtas na Pagpapalaglag na may Tabletas

Ang Aming Serbisyo