Makipag-ugnayan sa amin

Salamat sa pagbisita sa safe2choose.

Kung kailangan mo ng personal na suporta o kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring magpadala ng email sa aming mga tagapayo sa info@safe2choose.org, o pamamagitan ng isang live chat*, sasagutin nila ang iyong mga katanungan sa lalong madaling panahon.

Pansamantala, maaari mo ring suriin ang aming mga protokol sa pagpapalaglag gamit ang tabletas at pagpapalaglag na surhikal upang makahanap ng karagdagang impormasyon sa kung paano at kung saan magkaroon ng ligtas na pagpapalaglag. Ginagalang namin ang iyong desisyon at susuportahan ka namin sa anumang mga pagpipilian na iyong gagawin.

Mangyaring basahin ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon at Pribadong Patakaran bago makipag-ugnay sa amin.

* Kung nagkakaproblema ka sa pagbubukas ng aming live chat box sa ibabang kanan ng iyong screen, mangyaring subukan mo ang iba pang browser (Chrome, Opera, Mozilla, Explorer).