Nais mo bang wakasan ang iyong pagbubuntis gamit ang mga tabletas ng pagpapalaglag?

Bawat taon, 40% ng mga pagbubuntis sa buong mundo ay hindi planado. Nangangahulugan ito na sa araw-araw, ang mga kababaihan sa buong mundo ay nahaharap sa di-kagustuhang pagbubuntis at sa maraming kadahilanan ay nagdedesisyon na magpalaglag. Lahat ng kababaihan anuman ang kanilang lahi, uri, relihiyon, o kung saan man sila nakatira sa mundo, ay nararapat na magkaroon ng mga ligtas na mapagpipilian.

Nagbibigay kami ng wastong impormasyon tungkol sa ligtas na pagpapalaglag.

Mayroon ka bang katanungan tungkol sa proseso ng pagpapalaglag?

Kung may katanungan ka tungkol sa mga pamamaraan ng pagpapalaglag at mga tabletas ng pagpapalaglag, tingnan ang aming seksyong Madalas na Katanungan. Kung hindi mo makita ang iyong hinahanap o kung nais mong makipag-usap sa amin ng direkta, mangyaring makipag-ugnay sa isa sa aming mga multilingual na sinanay na tagapayo sa pamamagitan sa pahinang Makipag-ugnayan sa amin o sa Live Chat box. Naririto kami upang suportahan ka.

Huling binago noong 04/12/2020

Pinakabagong Balita

Pangangalaga sa Sarili Pagkatapos ng Manual Vacuum Aspiration Abortion (MVA)
COVID-19: Mahahalagang Kagamitan sa Pagpapalaglag