Mga Patnubay sa Isang Ligtas na Manual Aspiration (MVA)

Itifaki ya Kutolea Utupu

Ang manual vacuum aspiration (MVA) ay isang uri ng surhikal na pagpapalaglag na maaaring isagawa hanggang sa 14 na linggo ng pagbubuntis. Ang pahinang ito ay nagdedetalyado ng impormasyon tungkol sa pamamaraang ito.

Ano ang Manual Vacuum Aspiration (MVA)?

Ang manual vacuum aspiration (MVA) ay isang ligtas na pamamaraan ng pagpapalaglag para sa mga pagbubuntis sa unang tatlong buwan, at / o sa unang bahagi ng ikalawang trimester hanggang sa 14 na linggo ng pagbubuntis [1]. Ang limitasyon ng edad ng pagbubuntis para sa MVA ay madalas na nakasalalay sa klinika, pati na rin ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumaganap ng pamamaraan.

Ang MVA ay ginampanan ng isang bihasang tagabigay ng serbisyo sa isang klinika.

Sa pamamaraang ito, ang kliniko ay gumagamit ng mga instrumento, kabilang ang isang aparato na sumisip at nagtatanggal ng pagbubuntis mula sa matris [2]. Karaniwan sa pamamaraan na ito ay isinasagawa gamit ang anesthesia habang ang babae ay gising, at karaniwang kinakailangan sa pagitan ng 5 at 10 minuto. Maari syang nakakaranas ng pamimintig at magkaroon ng pagdurugo na tigil-hinto nang ilang araw o linggo pagkatapos.

Ang MVA ay Manual Vacuum Aspiration ngunit maari itong makilala bilang surhikal na pagpapalaglag, hangarin na pagpapalaglag, pagpapalaglag ng susuction, o vacuum aspiration. [1]

Ano ang Electric Vacuum Aspiration (EVA)?

Ang Electric Vacuum Aspiration (EVA) ay isang ligtas na pamamaraan katulad ng Manual Vacuum Aspiration (MVA). Ito ay maaaring magamit para sa mga pagbubuntis sa unang tatlong buwan, at / o maagang ikalawang trimester. Ito ay isinasagawa ng isang bihasang kliniko.

Sa pamamaraang ito, ang kliniko ay gumagamit ng mga instrumento, kabilang ang isang electric vacuum suction upang alisin ang ipinagbubuntis.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng EVA at MVA ay ang ginagamit na kuryente upang lumikha ng pagsipsip na pangtanggal ng ipinagbubuntis. Dahil nangangailangan EVA ng kuryente, maaaring hindi ito magagamit sa mga lugar na may mababang suplay ng kuryente. Maaaring gamitin ng mga doktor ang EVA bilang pagtaas ng edad ng pagbubuntis pagkatapos ng 10-12 linggo dahil pinapayagan nito ang kliniko na maisagawa ang pamamaraan nang mas mabilis kaysa sa MVA, at sa gayon ay binabawasan ang tagal ng pamamaraan para sa babae. Ang isa pang makabuluhang pagkakaiba ay ang pagkakaroon ng ingay gamit ang makina ng EVA. [2]

Ano ang nangyayari sa isang Manual Vacuum Aspiration (MVA) na pamamaraaan ng pagpapalaglag?

1/ Mga Pamamaraan bago sumailalim sa MVA

Inirerekomenda ng World Health Organization (WHO)ang paggamit ng antibiotics bago isagawa ang Manual Vacuum Aspiration (MVA). Tumutulong ito upang mabawasan ang peligro ng impeksyon. [1]

Gayunpaman, kung ang mga antibiotics ay hindi magagamit, ang isang MVA ay maaari pa ring ligtas na maisagawa. Maaari ring pumili ang mga klinika na magbigay ng gamot upang matugunan ang sakit dulot ng pamimintig, tulad ng Ibuprofen. [2]

2/ Paghahanda sa Manual Vacuum Aspiration (MVA) na Pagpapalaglag

mga pagsusuri bago ang vacuum aspiration na pagpapalaglag

Sa pagbisita sa klinika para sa isang Manual Vacuum Aspiration (MVA), ay madalas na may mga hakbang na ginawa bilang paghahanda para sa pamamaraan kabilang ang (ngunit hindi limitado sa) [2]:

  1. Pagsubok sa ihi ng buntis
  2. Pagtukoy ng uri ng dugo (Rh)
  3. Ang ultrasound upang matantya ang edad ng pinagbubuntis
  4. Pagsukat ng presyon ng dugo

Ang ilang mga karagdagang pagsusuri ay maaaring isagawa batay sa mga kinakailangan / batas na tiyak sa bawat lugar.

3/ Sa Panahon ng Pagsagawa ng Manual Vacuum Aspiration na Pagpapalaglag

Ang pamamaraan ng Manual Vacuum Aspiration (MVA) ay magsisimula sa isang pelvic o speculum exam, at pagkatapos ay ang pagtusok ng anethesia sa tabi ng cervix. Ang kliniko ay magsisimulang ididilat ang cervix, at ang hakbang na ito ay ginagabayan ng bilang ng mga linggo ng pagbubuntis.

Kapag nakamit ang ninanais na pagdidilat ng cervix, gagamit ang kliniko ng isang aparato na tinatawag na Ipas upang maisagawa na alisin ang pagbubuntis.

Matapos alisin ang pagbubuntis, maaaring pumili ang kliniko na magsagawa ng isang ultrasound, at pagkatapos ay pinahihintulutan ang babae na magpahinga. [2]

mga hakbang sa vacuum aspiration na pagpapalaglag

4/ Pagakatapos Maisagawa ang Vacuum Aspiration (MVA/EVA) na Pagpapalaglag

Ang oras ng pagpabawi matapos maisagawa ang MVA/EVA ay medyo maikli sa klinika.

  • Para sa mga kababaihan na ginamitan ng anesthesia, ang oras ng pagbawi ay karaniwang mas mababa sa 30 minuto.
  • Para sa mga kababaihan na binigyan ng gamot na pampakalma, ang oras ng pagbawi ay maaaring medyo mas mahaba (30-60 minuto) habang ang epekto ay tuluyang mawala.

Kapag nakabawi na ng lakas, ang babae ay pinapayagang umuwi na. May ilang klinika na maaaring humiling na magkaroon siya ng isang escort o isang taong kasama niya upang makauwi, ngunit nakasalalay ito sa klinika. [2]

5 / Mga Pangagalaga Pagkatapos ang isang manual vacuum aspiration na pagpapalaglag

Matapos ang isang ligtas na surhikal na pagpapalaglag, ang mga kababaihan ay madalas na inaalok ng isang follow up na pagbisita sa klinika, at habang hindi ito kinakailangan, ang bawat babae ay dapat makinig sa rekomendasyon ng kanyang kliniko.

Wala pang medikal na patunay tungkol sa oras ng paghihintay ng isang babae upang gumawa ng mga tiyak na aktibidad kabilang ang: pagligo, ehersisyo, pakikipagtalik, o paggamit ng mga tampon pagkatapos ng operasyon. Kadalasan, pinapayuhan na hangga’t hindi pa tumitigil ang pagdurugo, iwasan muna ang pagpasok ng anumang mga bagay sa puki kasama ang mga tampon at tasa ng panregla, at maiwasan ang matinding pisikal na aktibidad. Ang bawat babae ay magkakaiba, mayroon na maaaring bumalik sa kanyang mga regular at pinahihintulutang mga gawain.

Bago umalis sa klinika, ang mga kababaihan ay dapat na inaalok ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan sa paggamit ng kontraseptib. Karamihan sa mga ito ay maaaring gamitin agad gayunpaman, ang isang talakayan ay dapat maganap tungkol sa bawat babae at ang kanyang pagpili ng pamamaraan. Ang mga klinika ay dapat magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnay sa mga kababaihan, kung sakaling mayroon silang mga katanungan o alalahanin pagkatapos ng pagpapalaglag. [2]

Upang makahanap ka ng naaangkop na mga pamamaraang kontraseptibo, bisitahin ang www.findmymethod.org

Ano ang kagamitan na ginagamit sa MVA?

Ang manual vacuum aspiration (MVA) ay gumagamit ng isang aparato na tinatawag na Ipas. Ito ay isang aparato na tahimik na humihigop ng pagbubuntis. [2] Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Ipas ay matatagpuan dito

Ipas equipment manual vacuum aspiration abortion mva

Ang electric vacuum aspiration (EVA) na kagamitan ay ginamit sa panahon ng pamamaraan

Ang electric vacuum aspiration (EVA) ay gumagamit ng isang makina na lumilikha ng pagsipsip, na konektado sa isang tubo na ipinasok ng isang klinika sa pamamagitan ng serviks upang maasam ang pagbubuntis. Ang aparato ng EVA ay madalas na lumilikha ng isang humuhuni / tunog ng ingay sa panahon ng proseso.

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng mga vacuum aspiration abortions

Ang pinakakaraniwang sakit na nauugnay sa MVA/EVA ay ang malakas na pamimintig na naranasan ng babae sa panahon ng pamamaraan. Kadalasan, ang pamimintig ay mapapabuti kaagad, ngunit may mga ilang kababaihan na maaaring makaranas ng tigil-hinto na pamimintig sa loob ng ilang araw o linggo. Pinakamahusay pangtanggal nito ang mga NSAID na gamot tulad ng ibuprofen.

Ang anestheisa ay madalas na ginagamit sa panahon ng MVA/EVA, at makakatulong ito sa pamamanhid sa mga parte na nakapaligid sa serviks upang mapagaan ang ilan sa sakit sa panahon ng pamamaraan. [1]

Karamihan sa mga kababaihan ay makakaranas ng pagdurugo at pamimintisg sa panahon at pagkatapos ng MVA/EVA, ang mga sintomas na ito ay unti-unting mapapabuti sa mga sumusunod na araw pagkatapos ng pamamaraan.

Karaniwan din ang nakakaranas ng maraming magkakaibang damdamin pagkatapos ng isang surhikal na pagpapalaglag, ito ay maari, at kung naramdaman ng babae na kailangan niya ng karagdagang tulong, dapat siyang humingi ng pangangalaga sa pagpapayo. [1]

Mga panganib ng komplikasyon ng MVA/EVA

Habang ligtas ang MVA/EVA, mayroon pa ring ilang mga panganib sa pamamaraan na kinabibilangan ng: mabigat na pagdurugo, impeksyon, pinsala sa matris at nakapalibot dito, hindi kumpleto na pagpapalaglag,

Ang mga panganib na ito ay napakaliit kapag ang pamamaraan ay isinagawa ng isang sinanay na klinika, ngunit mahalaga na malaman ang mga impormasyon na ito kung pumayag sa isang MVA.

Ang isang MVA/EVA na walang komplikasyon ay hindi humantong sa pagkabaog. [1]

Matapos ang isang MVA/EVA, mayroong ilang mga palatandaan na dapat bigyang pansin ng mga kababaihan at nangangailangan ng medikal na atensyon kung sakaling [2]:

  • Malubhang pagdurugo (ganap na magbabad ng 2 pad bawat oras para sa 2 oras sa isang hilera o higit pa
  • Lagnat (higit sa 38C o 100.4F) higit sa 24 na oras pagkatapos ng pamamaraan
  • Matindi, lumala ang sakit ng pelvic
  • Patuloy na mga palatandaan ng pagbubuntis (madalas na pagduduwal, panlalambot ng dibdib, atbp.)

Para sa karagdagang impormasyon

Makipag-ugnayan sa aming mga tagapayo upang makakuha ng karagdagang impormasyon sa manual o elekrikal na vacuum aspiration at tumanggap ng suporta sa pinaka-angkop na pamamaraan ng pagpapalaglag depende sa iyong sitwasyon. Maaari mo ring malaman ang tungkol sa iba pang pamamaraan, gaya ng isang pagpapalaglag sa mga tabletas kung ikaw ay nasa ilalim ng 13 na linggo na buntis.

Mga May-Akda:

ng safe2choose sa tulong ng mga eksperto ng carafem, base sa rekomendasyon ng Ipas taong 2019, at rekomendasyon ng WHO taong 2012

Ang carafem ay nagbibigay ng maginhawa at propesyonal na pangagalaga sa pagpapalaglag at pagpaplano ng pamilya upang makontrol ng mga tao ang bilang at puwang ng kanilang mga anak

Ang Ipas ay ang tanging pang-internasyonal na samahan na nakatuon lamang sa pagpapalawak ng pag-access sa ligtas na pagpapalaglag at pag-aalaga ng kontraseptibo

Ang WHO ay isang dalubhasang ahensiya ng United Nations na responsable para sa internasyonal na pampublikong kalusugan

[1] World Health Organization (WHO). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, second edition. 2012. Récupéré de: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=F77B761669FC579124C1E9CA2CC3CFDB?sequence=1

[2] Ipas. Clinical Updates in Reproductive Health. 2019. Récupéré de: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

Mga Pagpipilian sa Ligtas na Pagpapalaglag na may Tabletas

Mag-download ng mga sanggunian

Suriin ang bidyo ng Manual Vacuum Aspiration