Pagkuha ng suporta sa pagpapayo sa buong pagpapalaglag

Abortion Counseling

Ang ligtas na pagpapalaglag ay maaaring ma-stigmatized, madalas na mahirap itanong ang impormasyong kailangan mo. Maraming mga hindi wastong impormasyon na nakakalat. Ang aming grupo sa pagpapayong medikal ay mananatiling bukas sa iyo mula Lunes hanggang Biyernes upang dalhin sa iyo ang pinakabagong impormasyon sa ligtas na pagpapalaglag sa pamamagitan ng email o live chat.

email counseling icon

Pagpapayo sa Email

Maaari kang magpadala sa amin ng email sa info@safe2choose.org anumang oras. Nagtatrabaho ang aming mga tagapayo mula Lunes-Biyernes, at sasagutin ang iyong email nang mas mabilis hangga’t maaari.

MAGPADALA SA AMIN NG EMAIL


live chat counseling icon

Pagpapayo sa Live Chat

Kung mas gusto mong talakayin ang iyong pagpapalaglag sa pamamagitan ng chat at makakuha ng suporta sa panahon ng proseso ng pagpapalaglag, ang aming mga tagapayo ay nagtratrabaho mula Lunes-Biyernes. Kami ay isang internasyonal na platform kasama ang aming mga tagapayo na matatagpuan sa iba’t ibang mga timezone. Samakatuwid ay magkakaiba ang oras ng pagtugon. Kung hindi mo makita ang aming mga tagapayo sa online kapag kumonekta ka, mangyaring subukan sa ibang oras, o magpadala ng isang email sa info@safe2choose.org. Tutugon kami sa lahat ng mga katanungan.

SIMULAN ANG ISANG CHAT


chatbot counseling icon

Pagpapayo sa Chatbot

Dinisenyo namin ang aming chatbot upang matulungan kang mag-navigate sa aming website at tanungin ang iyong sarili ng mga tamang katanungan upang suriin ang iyong sitwasyon bago makipag-chat sa isang tagapayo. Sinusuportahan ng aming chatbot ang aming grupo sa pamamagitan ng pagsagot sa lahat ng iyong mga katanungan kapag offline kami. Kung nais mo pa ring makipag usap sa isang tao, mangyaring subukan ang aming chat sa ibang oras o magpadala ng isang email sa info@safe2choose.org.

KAUSAPIN ANG AMING BOT

Ano ang ibinibigay ng payo ng safe2choose na tagapayo tungkol sa pagpapalaglag?

Ang nangyayari sa panahon ng pagpapalaglag ay bihirang tinalakay sa mga kababaihan sapagkat, kahit na 25% ng mga pagbubuntis ay winawakasan sa buong mundo, ang pagpapalaglag ay napaka-stigmatized pa rin.

Ang pag-navigate sa isang ligtas na pagpapalaglag ay maaaring maging mahirap. Pinapayagan ka ng pagpapayo sa pagpapalaglag na galugarin ang lahat ng mga ligtas na pagpipilian ng pagpapalaglag na magagamit sa iyo. Makikinig ang aming grupo ng tagapayo sa iyong kwento at bibigyan ka ng lahat ng impormasyong iniakma sa iyong sitwasyon upang makagawa ka ng pinakamahusay na desisyon para sa iyong sarili.

Ang mga sanay na tagapayo sa pagpapalaglag ay maaaring tugunan ang mga karaniwang katanungan, patunayan ang mga karanasan sa emosyonal, matiyak ang kaligtasan, at kumilos bilang isang taong tagasuporta sa pamamagitan ng proseso ng pagpapalaglag.

Sumangguni sa aming mga partners

Sa ilang mga kaso, ang mga kababaihan ay maaaring magkaroon ng pagpapalaglag sa bahay na may kaunting kahirapan. Sa ibang mga kaso, ang mga kababaihan ay maaaring mangailangan ng suporta upang makahanap kung saan ipinagbibili ang mga tabletas ng pagpapalaglag, o upang humingi ng suporta mula sa isang malapit na tagapagbigay ng klinikal.

Para sa mga sitwasyong ito, ang aming grupo ay nagtatrabaho nang walang pagod upang magpatala ng mga pinagkakatiwalaan at bihasang mga tagabigay ng serbisyo sa buong mundo sa aming naka-encrypt na database. Nagpapanatili kami ng matataas na pamantayan bago tanggapin ang aming mga bagong tagapagbigay sa aming programa, kaya maaari naming matiyak na ang mga kababaihan na tinukoy namin ay nasa mabuting kamay sa isang propesyonal na nagpapalaglag na nagbabahagi ng aming mga halaga ng paggalang, empatiya at kalidad ng pangangalaga na karapat-dapat sa bawat kababaihan.

Ang aming grupo

Abortion Counseling team

Ang grupo ng safe2choose ay binubuo ng mga kababaihang bihasa sa pagpapayo paano maging ligtas ang pagpapalaglag. Nakikipag ugnayan ang safe2choose sa mga local na samahan ng tagapagpayo sa iba’t ibang panig ng mundo upang matiyak na ang pagpapayo ay naayon sa kultura ng lokal at naayon sa sitwasyon. Upang matiyak ito, pinagsumikapan ng samahan na ang mga tagapayo ay kayang makipag usap sa lokal na wika : English, Pranses, Espanyol, Portugues, Hindi, Punjabi, Arabic, Hebrew, Kiswahili, at Wolof.

Ang grupo ay gumagamit ng pinakamakabagong pag aaral tungkol sa ligtas na pagpapalaglag upang ikaw ay mapayuhang mabuti, at sumasailalim sa madalas na pagsasanay upang matiyak na sapat ang kanilang kakayahan at kaalaman na ibabahagi sa iyo.

Ang pamamaraan ng pagpapayo na sinusunod ay nakabatay sa pagiging makatao at pakikipag kapwa tao, at walang bahid ng pagmamata at pagsasantabi. Ang lahat ng iyong ibabahagi sa amin ay mananatling lihim at ito ay buburahin kapag tapos na ang iyong pangangailangan ng aming serbisyo at suporta.