Pagpapalaglag gamit ang Mifepristone at Misoprostol

Ang pagpapalaglag kasama ang Mifepristone at Misoprostol Protocol

Ang medikal na pagpapalaglag ay maaring gawin gamit ang Mifepristone at Misoprostol o Misoprostol lamang. Ang pahina ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa paggamit ng Misoprostol lamang. Kung nagagawa mong makakuha ng Mifepristone, tingnan ang patnubay na ito.

Bago ka magsimula

Ang kumbinasyon ng Mifepristone at Misoprostol ay napakaepektibo (95%) [2] na wakasan ang pagbubuntis na 11 na linggo o mas mababa.

Tandaan na ang impormasyong ito ay nakakatulong para sa pagpapalaglag gamit ang mga pildoras sa pagbubuntis na 13 na linggo o mas mababa pa mula sa unang araw ng iyong huling pagreregla.[1] Dahil kami ay hindi sinanay na sumuporta sa mga pagpapalaglag na higit pa sa 11 na linggo na pagbubuntis, gagawin namin ang aming makakaya na mai-refer ka sa isang organisasyon na may kasanayan dito.

Upang matiyak na ang pamamaraan na ito ay ligtas para sa iyo, iminumungkahi naming basahin ang nakaraang seksyon tungkol sa mga kontraindikasyon sa paggamit ng mga pildoras na pampalaglag. Kung hindi mo natitiyak kung ang pamamaraang ito ay isang mahusay na opsyon para sa iyo, makipag-ugnayan sa amin.

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol para sa Kakabaihan na mababa pa sa 9 na linggong buntis: kakailanganin mo ng 1 tabletas ng Mifepristone at 4 na tabletas ng Misoprostol, at inirerekomenda na magkaroon ng dagdag na 4 na tabletas ng Misprostol (may kabuuan ng 8 na tabletas ng Misoprostol). [3]

Dosis ng Mifepristone at Misoprostol para sa Babae Sa pagitan ng 9-11 Linggong Buntis: Kakailanganin mo ng 1 tabletas ng Mifepristone at hindi bababa sa 4 na tabletas ng Misoprostol, subalit mahigpit na inirerekomenda na magkaroon ng dagdag na 4 na tabletas ng Misoprostol (kabuuang 8 tabletas ng Misoprostol) dahil nasa pagitan ka ng 9 11 linggo. Kung mahirap makakuha ng 8 tabletas, maaari mong piliing magpatuloy sa 4 na tabletas lamang ng Misoprostol, ngunit mababawasan ang pagiging epektibo nito. [4]

Ang tabletas ng Mifepristone ay dapat na 200 mg (o ang katumbas ng 200 mg) at ang bawat Misoprostol na tabletas ay dapat na 200 mcg. [5]

Kung ang mga tabletas na iyong nakuha ay may magkaibang mga dosis ng mg at/o mcg, kailangan mong bilangin ang kabuuang bilang ng mga tabletas para iyong magamit ang tamang dami ng medikasyon.

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Narito kami upang suportahan ka sa kabuuan ng proseso mo sa pagpapalaglag.

Paano gamitin ang Mifepristone at Misoprostol para sa ligtas na pagpapalaglag

Hakbang 1: Lunukin ang tabletas na Mifepristone ng may tubig.

Kung ikaw ay magsuka sa unang 30 minuto matapos lunukin ang Mifepristone, maaring hindi gumana ang tabletas. Sa kasong ito, kung ikaw ay may sobrang Mifepristone, ulitin ang hakbang na ito. Kung hindi ay makipag-ugnayan sa amin..

Maghintay ng 24-48 na oras pagkatapos malunok ang Mifepristone.

Maaari kang pumili na maghintay ng 24 oras at 48 oras, o alinmang oras sa pagitan nito. Sa loob ng mga oras na ito, walang pagkakaiba sa pagiging epektibo ng Misoprostol.

Palaging tandaan na ang karamihan sa mga simtomas na iyong mararanasan ay magsisimula agad pagkatapos na gamitin ang Misoprostol, kaya pumili ng oras na pinakamainam para sa iyo at sa iyong skedyul. Inirerekomendana piliin ang oras kung kailan ikaw ay nasa bahay at walang ibang gawain.


Hakbang 2: Kumuha ng 800 mg na Ibuprofen 1 oras bago gamitin ang Misoprostol.

Ang hakbang na ito ay hindi kinakailangan, ngunit lubos naming pinapayo ito. Binabawasan ng Ibuprofen ang kasidhian ng mga paghilab at tumutulong maibsan ang posibleng epekto ng Misoprostol tulad ng sakit ng ulo, lagnat at/o panginginig.[9] Tandaan, maaaring gumamit ng Ibuprofen sa kabuuan ng proseso at pagkatapos kung kinakailangan. Ang mga kababaihan na allergic sa ibuprofen at sa NSAIDs ay maaaring kumunsulta sa Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan na pahina para sa mga rekomendasyon sa mga alternatibo para sa pamamahala sa pananakit.

Kung ikaw ay may gamot para mawala ang pagkahilo, maaari mo itong gamitin sa pagkakataong ito.

Maghintay ng 1 oras.


Hakbang 3: Ilagay ang 4 na tabletas ng Misoprostol sa ilalim ng iyong dila (sublingual) sa loob ng 30 minuto.

Napakaimportante na ang mga pildoras ay mananatili sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, magmumog ng tubig para malunok ang nalalabing tira ng mga pildoras. [1]

Kung magsuka ka sa loob ng 30 minuto habang nasa ilalim pa ng iyong dila ang mga Misoprostol na tabletas, malamang na hindi ito gumana. Pag nangyari iyon, kailangang ulitin ang Hakbang 3 agad.

Kung magsuka ka ulit pagkatapos mailagay ang mga tabletas sa ilalim ng iyong dila sa loob ng 30 minuto, hindi na kailangang ulitin pa ang Hakbang 3 sapagkat nasipsip na ang gamot ng iyong sistema.

Maghintay ng 3 oras


Hakbang 4: Ilagay ang dagdag na 4 na tabletas ng Misoprostol sa ilalim ng iyong dila (Sublingual) sa loob ng 30 minuto.

Kung lumipas na ang dagdag na 3 oras at hindi ka pa rin nagkakaroon ng pagdurugo o pamimintig, makipag-ugnayan sa amin. Hindi namin inirerekumenda ang paginom ng dagdag pa na tabletas hangga’t hindi natin magkasamang nasusuri ang sitwasyon.

Mga inaasahang sintomas

Matapos inumin ang Mifepristone, ang karamihan sa mga kababaihan ay hindi nagkakaroon ng anumang simtomas, nangangahulugan ito na wala silang anumang nararamdaman. Kung nagkataong ikaw ay dinugo pagkatapos uminom ng Mifepristone, napakahalaga pa ring gumamit ka ng Misoprostol upang gumana ang pamamaraan. [16]

Pagkatapos gumamit ng Misoprostol, ikaw ay makakaranas ng pamimintig at pagdurugo. May ilang kababaihan na maglalabas ng buo-buong dugo. Isaalang-alang na hindi posibleng malaman nang eksakto kung kailan magsisimula ang pananakit at pagdurugo–kadalasan ito ay sa loob ng 1-2 oras, ngunit ito ay maaaring pagkalipas pa ng ilang oras.[10]

Ang inaasahang pagdurugo ay dapat higit pa sa iyong pagreregla o kung hindi man ay kasindami nito. Lalakas at hihina ang iyong pagdurugo sa ilang araw o linggo pagkatapos gamitin ang mga tabletas. Ang iyong pagdurugo at mga sintomas ng pagbubuntis ay unti-unting mababawasan sa paglipas ng susunod na mga linggo. [11]

Para sa mga kababaihan na nasa pagitan ng 10-13 na linggong pagbubuntis, ikaw ay magkakaroon ng pagdurugo at pamimitig, ngunit maaari mo ring makita ang embryo kapag lumabas na ito. [1] Karaniwan ang embryo na ito ay nakahalo sa dugo at buo-buong dugo, at kadalasang hindi napapansin, ngunit mahalagang malaman na normal lamang kung makilala mo ito. Huwag mangamba, maaari itong itapon na nakabalot sa mga sanitary pad o i-flush sa inidoro.

Tandaan na ang bawat karanasan sa pagpapalaglag ay naiiba at ang mga sintomas ay maaaring magkaiba sa iba-ibang babae.

Ang karamihan sa mga kababaihan na may mga sintomas sa pagbubuntis ay hihinto sa pagkakaroon ng mga ito sa loob ng humigit-kumulang 5 araw pagkatapos gumamit ng Misoprostol. Kung ang iyong sintomas sa pagbubuntis ay magsimulang mabawasan o mawala pagkatapos gamitin ang mga tabletas, ito ay isang magandang palatandaan na hindi ka na nga buntis.

Mga ibang epekto ng Mifepristone at Misoprostol

Matapos gamitin ang Misoprostol, ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng mga epekto na maaaring tumagal nang ilang oras [1] Kasama sa mga epekto ang:

 • lagnat
 • pagtatae
 • pagduduwal / pagsusuka
 • sakit ng ulo
 • panginginig
Mga ibang epekto ng Mifepristone at Misoprostol

Mga Pag-iingat

Upang maiwasan ang sobrang pagdurugo at/o impeksiyon, mahalaga na sa sumusunod na mga linggo, o hanggang ang iyong pagdurugo ay humina na [14], na gawin mo ang mga sumusunod na pag-iingat:

 • Iwasan ang pagpapasok ng mga bagay sa iyong puke, kabilang ang mga tampon at ang menstrual cup
 • Iwasan ang matinding pisikal na gawain (pag-eehersisyo, pagbubuhat, pagtulak o paghila ng mga mabibigat na bagay, paglalakad nang higit sa karaniwan, o paghakbang sa matataas na hagdanan)
  Tandaan: Walang ebidensya na nagpapakita na may inirerekomendang tagal ng panahon na dapat mong hintayin bago makipagtalik pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na pildoras, ngunit karaniwang inirerekomenda na ikaw ay maghintay hanggang sa ang malakas na pagdurugo ay huminto, at pakiramdaman ang iyong katawan at pagnanais. [2]
mga-pag-iingat-na-dapat-gawin-pagkatapos-magpalaglag-sa-tabletas

Kailan dapat humingi ng tulong

Kung mayroon kang isa sa mga sumusunod na sintomas, maituturing ito na nakababahalang palatandaan na maaaring nakakaranas ka na ng isang komplikasyon at dapat kang humingi ng agarang atensyong medikal.

 • Kung mapuno mo ang dalawa o higit pang mga pad (lubos na nababad sa harap hanggang likod, at sa lahat ng gilid) sa loob ng isang oras o mas maiksi pa at ito ay tumagal ng 2 oras o higit pa.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa pagkatapos uminom ng Ibuprofen. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Lagnat na 38 degrees Celsius (100.4 degrees Fahrenheit) na hindi bumababa sa loob ng 24 oras pagkatapos uminom ng Misoprostol. Laging kumpirmahin gamit ang thermometer.
 • Pananakit na hindi naiibsan pagkatapos uminom ng Ibuprofen.
 • Ang kulay o amoy ng iyong dugo ay ibang-iba sa regular mong pagreregla o may masamang amoy ito.
 • Kung mayroon kang pamumula, pangangati o namamagang kamay, leeg at mukha, malamang na mayroon kang allergic reaction sa mga gamot. Maaari kang gumamit ng antihistamine, ngunit kung nahihirapan ka nang huminga ay seryoso na ang iyong allergic reaction at kakailanganin mo ng agarang pangangalagang medikal.
mga_babala_habang_nagpapalaglag_sa_tabletas

Mga May-akda:

by the safe2choose team and supporting experts at carafem, based on the 2020 recommendations by Ipas and the 2012 and 2014 recommendations by the WHO.

Ang carafem ay nagbibigay ng maginhawa at propesyonal na pangagalaga sa pagpapalaglag at pagpaplano ng pamilya upang makontrol ng mga tao ang bilang at puwang ng kanilang mga anak

Ipas is the only international organization solely focused on expanding access to safe abortion and contraceptive care.

WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health.

[1] World Health Organization. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/;jsessionid=AB2B02D2E41FB4F6CF95B5F59B0A9AF4?sequence=1

[2] Ipas. (2020). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/08/ClinicalUpdatesInReproductiveHealthCURHE20-English-digital.pdf

[3] World Health Organization. Clinical guidelines for safe abortion. 2014. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97415/9789241548717_eng.pdf?sequence=1

[4] National Abortion Federation. 2020 Clinical Policy Guidelines for Abortion Care. Retrieved from: https://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020_cpgs_final.pdf

[5] Guttmacher institute. Early Pregnancy Failure: Misoprostol May Be Good Alternative to Surgery. Retrieved from: https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2006/early-pregnancy-failure-misoprostol-may-be-good-alternative-surgery

[6] Platais I, Tsereteli T, Grebennikova G, Lotarevich T, Winikoff B. Prospective study of home use of mifepristone and misoprostol for medical abortion up to 10 weeks of pregnancy in Kazakhstan. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prospective+study+of+home+use+of+mifepristone+and+misoprostol+for+medical+abortion+up+to+10+weeks+of+pregnancy+in+Kazakhstan

[7] Gynuity. Efficacy of Misoprostol Alone for First-Trimester Medical Abortion: A Systematic Review. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/efficacy-of-misoprostol-alone-for-first-trimester-medical-abortion-a-systematic-review

[8] Elizabeth G. Raymond, Caitlin Shannon, Mark A, Weaver, Beverly Winikoff. First-trimester medical abortion with mifepristone 200 mg and misoprostol: a systematic review. Retrieved from: https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(12)00643-9/fulltext

[9] Livshits, Anna et al. Fertility and Sterility, Volume 91, Issue 5, 1877 – 1880. Ibuprofen and paracetamol for pain relief during medical abortion: a double-blind randomized controlled study. Retrieved from: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(08)00176-3/fulltext

[10] Gynuity. providing medical abortion in low-resource settings: an introductory guidebook. Second Edition. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

[11] Planned Parenthood. How does the abortion pill work? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/how-does-the-abortion-pill-work

[12] Gynuity. Self-Assessment of Medical Abortion Outcome using Symptoms and Home Pregnancy Testing. Retrieved from: https://gynuity.org/resources/self-assessment-of-medical-abortion-outcome-using-symptoms-and-home-pregnan

[13] National Abortion Federation. Expected Side Effects of Medical Abortion. Retrieved from: https://prochoice.org/online_cme/m2expected2.asp

[14] A.R. Davis, C.M. Robilotto, C.L. Westhoff, S. Forman, J. Zhang. Bleeding patterns after vaginal misoprostol for treatment of early pregnancy failure. Retrieved from: https://academic.oup.com/humrep/article/19/7/1655/2356520

[15] NHS. Risks-Abortion. Retrieved from: https://www.nhs.uk/conditions/abortion/risks/

[16] De Nonno LJ, Westhoff C, Fielding S, Schaff E. Timing of pain and bleeding after mifepristone-induced abortion. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11239617

Mga Pagpipilian sa Ligtas na Pagpapalaglag na may Tabletas

Ang Aming Serbisyo