Medical Board

Maligayang pagdating sa pahina ng Medical Advisory Board ng safe2choose, na binuo ng mga nangungunang eksperto sa larangan ng Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) na sumusuporta sa grupo ng safe2choose sa pagsuri at paglaganap ng internasyonal na tuntunin na may kinalaman sa ligtas na aborsyon na ibinahagi sa website at sa pamamagitan ng counseling team. Nakikipag-collaborate ang Medical Advisory Board sa safe2choose team, na nagbibigay ng mahahalagang pananaw na nag-aambag sa rekomendasyon ng counseling na may pinakamataas na pamantayan ng kalidad at ligtas na pangangalaga.