Batay sa aking regla ako ay hindi pa aabot ng 6 na linggong buntis. Kailangan ba akong maghintay para gumamit ng mga pampalaglag na tabletas?

Maaari mong gamitin ang mifepristone at misoprostol na mga tabletas kahit na ang iyong pagbubuntis ay hindi pa 6 na linggo [1]. Tandaan na kung napakaaga pa ay maaaring maging mas mahirap na suriin kung ang iyong mga simtomas ng pagdurugo at pamumulikat ay kapareho o hindi kapareho sa matagumpay na pagpapalaglag.

[1] Hayes JL, Achilles SL, Creinin MD, Reeves MF. Outcomes of medical abortion through 63 days in women with twin gestations. Contraception. 2011;84(5):505–507. doi:10.1016/j.contraception.2011.02.015. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3979718/

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.