Mayroon bang limitasyon sa edad para sa mga pampalaglag na tabletas?

Ang mga tabletas ng pagpapalaglag ay ligtas na magamit para sa mga kababaihan ng anumang edad.

Walang limitasyon sa edad [1] sa paggamit ng mga pampalaglag na tabletas

Ang inirekumendang dosis ng mga tabletas ng pagpapalaglag ay hindi nagbabago ayon sa iyong edad. Suriin ang aming mga protokol dito: Mifepristone at Misoprostol at Misoprostol lamang.

[1] WHO. Frequently asked clinical questions about medical abortion. Retrieved from: https://www.womenonweb.org/en/media/inline/2012/6/5/who_medical_abortion.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.