Mayroon akong kakilala na nangangailangan ng pagpapalaglag, paano ako makakatulong?

Ang safe2choose ay nagbibigay ng napakaraming impormasyon tungkol sa pagpapalaglag, at gayundin ang ibang mga pinagkukunan na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa sinuman na nagsasaalang-alang ng pagpapalaglag. Tiyakin na maging isang suporta at hindi manghusga. [1]

Bago Inumin ang Pampalaglag na Tabletas Mga Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.