Ako ay HIV positive, maaari ko bang inumin ang mga pampalaglag na tabletas?

Kung ikaw ay HIV positive [1], maaari mong gamitin ang mga pampalaglag na tabletas. Kapag mayroong HIV, inirerekomenda na ikaw ay malusog at umiinom ng anti-retroviral na mga medikasyon.

[1] WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. 2012. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/?sequence=1

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.