Mayroon bang restriksyon sa timbang para sa mga pampalaglag na tabletas?

Walang restriksyon sa timbang [1] sa paggamit ng mga pampalaglag na tabletas Kung ikaw ay sobra sa timbang inirerekomenda na ikaw ay gumamit ng parehong paraan, walang karagdagan medikasyon ang kinakailangan.

[1] WHO. Frequently asked clinical questions about medical abortion. Retrieved from: https://www.womenonweb.org/en/media/inline/2012/6/5/who_medical_abortion.pdf

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.