Paano ko malalaman ang tungkol sa mga batas ng pagpapalaglag sa bawat bansa?

Para higit pang malaman ang tungkol sa mga batas ng pagpapalaglag sa iyong bansa, bisitahin ang visit www.howtouseabortionpill.org/regions/

Bago Inumin ang Pampalaglag na Tabletas Mga Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.