Magdudulot ba ang mga pampalaglag na tabletas ng mga depekto sa pagsilang ng aking sanggol sa hinaharap?

Ang paggamit ng Mifepristone at Misoprostol para mawakasan ang isang kasalukuyang pagbubuntis ay walang kahit anumang epekto o magdudulot
[1] ng mga depekto sa pagsilang sa pagbubuntis sa hinaharap. Ang dalawang mga pampalaglag na tabletas (Mifepristone at Misoprostol) ay mabilis na natatanggal sa katawan, kaya nga wala silang kahit anumang epekto sa kakayahan na maging buntis sa hinaharap.

[1] Women on Web. What are the chances that the fetus will be malformed if you have an ongoing pregnancy? Retrieved from: https://www.womenonweb.org/en/page/478/what-are-the-chances-that-the-fetus-will-be-malformed-if-you-have-an-ongoing-p

Before an abortion with pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.