Maaari bang kumain habang nasa pampalaglag na tabletas na pamamaraan?

Hinihimok talaga na kumain at uminom [1] ng normal habang ginagawa ang medikal na pagpapalaglag. Ang panahon lamang na hindi inirerekomenda na kumain o uminom ay ang sa 30 minuto na nasa iyong bibig ang mga Misoprostol na tabletas. Ito ay nagpapahintulot para sa pinakamataas na antas ng pagsipsip ng mga Misoprostol na tabletas sa iyong sistema.

[1] How To Use Abortion Pill. What Can I Eat And Drink During An Abortion With Pills? Retrieved from: https://www.howtouseabortionpill.org/fr/blog/eat-and-drink-during-an-abortion-with-pills/

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.