Ang mga kababaihan ba ay palaging nagdurugo pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang nilalayong mga epekto ng mga pampalaglag na tabletas ay ang magdulot ng pagdurugo sa puwerta at pamumulikat [1], kaya nawawakasan ang hindi ginustong pagbubuntis. Kung ikaw ay hindi dinugo pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas, marahil ang mga ito ay hind gumana at ikaw ay nabuntis pa rin.

[1] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.