Kailangan ko bang gumamit ng mga antibiotic habang nagpapalaglag?

Kailangan ko bang gumamit ng mga antibiotic habang nagpapalaglag?
Hindi ito sapilitan, ni kinakailangan na gumamit ng mga antibiotic sa medikal na pagpapalaglag. Tandaan na ang panganib na magkaroon ng impeksyon ay napakababa (mababa sa 1%) [1], at karamihan ng mga kababaihan ay hindi nagkakaroon ng impeksyon pagkatapos ng pamamaraan.
Kung ikaw ay may mga senyales o simtomas ng impeksyon pagkatapos ng pagpapalaglag (bagong may amoy o may kulay na mga lumalabas sa puwerta na may kasamang mga lagnat, panginginig, pananakit ng balakang, nasusuka, pagsusuka), dapat kang maghanap ng medikal na tulong. Kung nakumpirma na may isang impeksyon, isang medikal na doktor ay magrereseta sa iyong ng mga kinakailangan mga antibiotic. Hindi pinapayo na gumamit ng mga antibiotic maliban kung ang mga ito ay nireseta sa iyo.

[1] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.