Maaari ba akong uminom ng alak habang ginagawa ang medikal na pagpapalaglag na pamamaraan?

Pinapayo na iwasan ang pag-inom ng alak [1] habang ginagamit ang mga pampalaglag na tabletas. Ang alak ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahan na mag-isip nang malinaw habang ginagamit ang mga pampalaglag na tabletas, at maaari ring makasagabal sa mga medikasyong ginagamit para sa sakit o impeksyon (kung may mangyaring mga komplikasyon).

[1] Women on Web. Can you eat or drink while you are taking the medicines? Retrieved from: https://www.womenonweb.org/en/page/3912/can-you-eat-or-drink-while-you-are-taking-the-medicines

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.