Maaari ko bang gamitin ang Misoprostol na may kasamang Diclofenac?

May mga tabletas na naglalaman ng Misoprostol at Diclofenac, isa sa mga pinakakaraniwan ay ang medikasyon na tinatawag na Oxaprost [1]. Hindi pinapayo na gamitin ang medikasyon na ito para sa pagpapalaglag, ngunit kung ang mga restriksyon ay pumipigil sa pagkuha ng Misoprostol na mag-isa maaari itong gamitin, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang mga sumusunod: Kung iyong ginamit ang mga tabletas sa ilalim ng dila o sa pisngi hindi mo dapat na lunukin ang mga natira sa mga tabletas pagkatapos na manatili ang mga ito ng 30 minuto sa iyong bibig. Ang bahagi ng tabletas na masisipsip ay ang Misoprostol at ang bahagi na iyong iluluwa ay ang Diclofenac. Mahalaga na hindi mo lunukin ang bahagi na naglalaman ng Diclofenac para hindi ka lumabis sa inirerekomendang dosis ng Diclofenac. Kung hindi mo ito iluluwa, maaari itong humantong sa intoksikasyon dahil sa labis na Diclofenac.

[1] Women on Waves. How to do an Abortion with Pills? Retrieved from: https://www.womenonwaves.org/en/page/6104/how-to-do-an-abortion-with-pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.