Paano kung ako ay dinugo nang marami pagkatapos na inumin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang pagdurugo sa puwerta [1] ay normal sa mga pampapalaglag na tabletas, ngunit pinapayo na subaybayan ang iyong pagdurugo. Kung iyong napuno ang 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod (ie 4 na punong mga pad sa 2 oras) pagkatapos sa iyong palagay na nalabas na ang pagbubuntis, ito ay tinuturing na napakalakas na pagdurugo, at ikaw ay dapat na maghanap ng tulong medikal.

[1] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.