Paano ko makokontrol ang pananakit na may kaugnayan sa mga pampalaglag na tabletas?

Ang Ibuprofen ay maaaring bilhin sa karamihan ng mga bansa, at ito ay ang inirerekomendang medikasyon na gagamitin para sa pananakit at pamumulikat. Maaari kang uminom ng 3-4 (200mg) na tabletas ng ibuprofen sa bawat 6-8 na oras para sa pananakit.

Maaari ring gamitin ang Tylenol, 2 (325 mg na tabletas) ng Tylenol sa bawat 4-6 na oras para sa pananakit. Ang mga heating pad o ang pagmasahe sa ibaba ng tiyan (matris) ay maaari ring makatulong sa pananakit.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.