Saan matatagpuan ang safe2choose?

Wala kaming pisikal na lokasyon. Mayroon kaming isang internasyonal na team na nakabase sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ngunit ang aming mga operasyon ay nasa online lahat. Ginagamit namin ang teknolohiya para maabot ang napakaraming mga kababaihan hangga’t maaari.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.