Mayroon ba kayong numero ng telepono o whatsapp?

Sa kasamaang palad, wala kaming numero ng telepono, ni WhatsApp. Maaari mo kaming kontakin sa pamamagitan ng email sa info@safe2choose.org at live chat sa website. Tinitiyak namin na ang mga platform na ito ay kumpidensyal at ligtas para sa iyo na makipag-ugnayan sa amin.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.