Ano ang mga pampalaglag na tabletas Ano ang nasa loob ng mga ito?

Mayroong dalawang mga tabletas ang karaniwang ginagamit para sa pagpapalaglag [1], Mifepristone at Misoprostol. Hinaharangan ng Mifepristone ang pregnancy hormone na kinakailangan para tumubo ang isang pagbubuntis, at tinutulungan ng Misoprostol ang kuwelyo ng matris para bumuka at humilab ang matris para ilabas ang pagbubuntis.

Mahalagang malaman na ang mga pampalaglag na tabletas ay magkaiba mula sa morning-after na tabletas, o emerhensiyang kontrasepsyon (levonorgestrel, ulipristal). Para sa karagdagan impormasyon sa emerhensiyang kontrasepsyon, mag-click dito

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.