Ano ang kaibahan sa pagitan ng nakunan at ng pagpapalaglag?

Ang nakunan ay isang natural o kusang terminasyon ng isang pagbubuntis, ibig sabihin na ang katawan ay nagpalabas sa pagbubuntis sa sarili nito at walang tulong mula sa gamot o sa isang operasyon. Ang pagpapalaglag ay isang piniling terminasyon ng isang di ginustong pagbubuntis [1], gamit man ang medikasyon o isang operasyon.

Sa pagbanggit nito, ang mga simtomas ng isang nakunan at ang simtomas ng isang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay magkatulad.

[1] National Women’s Health Network. Health Facts: Abortion with Pills and Spontaneous Miscarriage. Retrieved from: https://nwhn.org/abortion-pills-vs-miscarriage-demystifying-experience/

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.