Ano ang kaibahan sa pagitan ng medikal at surhikal na pagpapalaglag?

Ang medikal na pagpapalaglag ay karaniwang kilala bilang pampalaglag nga tabletas, at ito ay isang medikasyon na programa na nagsasanhi ng pamumulikat at pagdurugo na nagreresulta sa pagwawakas ng pagbubuntis. Maaari itong gawin sa bahay na walang medikal na pagsubaysubay (sariling-pangangasiwa na pagpapalaglag) nang wala pang 13 na linggo ng pagbubuntis.

Ang surgical na pagpapalaglagn ay isang pamamaraan na isinasagawa ng isang sinanay na propesyonal, kung saan ang mga nilalaman ng matris ay tinatanggal, dahil dito nagwawakas ang pagbubuntis.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.