Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Mifepristone & Misoprostol?

Hinaharangan ng Mifepristone ang pregnancy hormone na kinakailangan para tumubo ang isang pagbubuntis, at tinutulungan ng Misoprostol ang kuwelyo ng matris para bumuka at humilab ang matris para ilabas ang pagbubuntis. Mayroong dalawang paraan para sa mga pampalaglag na tabletas, ang isa ay ang kombinasyon ng Mifepristone at Misoprostol, at ang isa na gumagamit ng Misoprostol lamang. Ang kombinasyon ng Mifepristone at Misoprostol ang pinakaepektibo (95%), ngunit maaaring ding mag-isang gamitin (85%) ang Misoprostol [1].

WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. 2012. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/?sequence=1

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.