Mapanganib ba ang pagpapalaglag?

Kung ang isang medikal o surgical na pagpapalaglag ay ginawa nang tama, ito ay isang napakaligtas na pamamaraan. Ang panganib na magkaroon ng isang komplikasyon ay mababa pa sa 1% para sa medikal na pagpapalaglag at nasa 1% para sa surgical na pagpapalaglag [1]. Kung ikaw ay nakaranas ng isang komplikasyon pagkatapos ng medikal o surgical na pagpapalaglag, pinapayo na ikaw ay maghanap kaagad ng tulong medikal. Ang malaman kung kailan maghahanap ng tulong ay poprotekta sa iyong kalusugan at pertilidad, at maiwasan ang isang mapanganib na sitwasyon.

Mayroong dalawang pamamaraan para magpalaglag sa loob ng unang 13 na linggo ng pagbubuntis: medikal at surgical. Ang medikal na pagpapalaglag ay maaaring gawin gamit ang Mifepristone at Misoprostol o Misoprostol lamang. Ang surgical na pagpapalaglag sa puntong ito ay ginagawa gamit ang isang teknik na tinatawag na vacuum aspiration [2].

[1] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

[2] Ipas. Steps for performing manual vacuum aspiration using the Ipas MVA Plus® and EasyGrip® cannulae. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/PERFMVA-E19.pdf

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.