Maaari bang gamitin ang mga pampalaglag na tabletas para maiwasan ang pagbubuntis at bilang isang paraan ng kontrasepsyon?

Ang mga pampalaglag na tabletas (Mifepristone at Misoprostol) ay napakaepektibo para wakasan ang isang pagbubuntis ngunit ito ay hindi rekomendadong isang epektibong paraan para maiwasan ang pagbubuntis sa hinaharap. Mayroong maraming epektibong mga paraan ng kontrasepsyon, bumisita sa www.findmymethod.org para sa karagdagang impormasyon.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.