Kung hindi ako sigurado tungkol sa pagkakaroon ng isang pagpapalaglag, ano pa ang iba pang mga pagpipilian?

Ang mga kababaihan na nahaharap sa hindi ginustong pagbubuntis ay dapat na malaman na may tatlong mga opsyon [1] na maaari nilang piliin: ipagpatuloy ang pagbubuntis para sa kanilang sarili at maging isang ina, ipagpatuloy ang pagbubuntis na may planong ipaampon, o magpalaglag. Mahalaga na gumawa ng isang pagpili batay sa kung ano ang iyong naramdaman na pinakamainam para sa iyo.

[1] Planned Parenthood. Pregnancy Options. Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/pregnancy/pregnancy-options

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.