Bakit ang ibang mga website ay may iba’t ibang impormasyon tungkol sa mga pampalaglag na tabletas?

Mayroong napakaraming magkasalungat na impormasyon tungkol sa pagpapalaglag hindi lamang sa internet, ngunit ganundin sa mga hindi awtorisadong nagbebenta ng pampalaglag na tabletas at kahit ang mga medikal na kawani. Dahil ang pagpapalaglag ay pinagbabawal sa maraming mga bansa at maraming mga tao ang hindi umaayon sa pagpapalaglag, madaling makahanap ng may pagkiling na impormasyon na hindi nakabatay sa sayentipikong ebidensya. Naniniwala kami na mahalagang sumunod sa impormasyon batay sa mga rekomendasyon ng internasyonal na medikal na mga organisasyon at mga dalubhasa sa pagpapalaglag.

Lahat ng impormasyon na ibinabahagi ng safe2choose sa website na ito ay batay sa ginawang sayentipikong mga pag-aaral ng mga internasyon na medikal na organisasyon. Ang aming mga tagapayo at medikal na mga doktor ay sinanay para magbigay sa iyo ng pinakabagong impormasyon at tamang pagpapayo para sa medikal na pagpapalaglag. Mag-click dito para mabasa ang mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa pagpapalaglag o kontakin kami kung mayroon kang mga katanungan.

Kung gusto mong basahin ang iba pang mapagkakatiwalaang impormasyon, aming inirerekomenda na iyong bisitahin ang sumusunod na mga website:

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.