Kailangan ko ba ang isang reseta ng doktor para makabili ng mga pampalaglag na tabletas?

Ang Mifepristone at Misoprostol na mga tabletas ay ginagamit para sa pagpapalaglag at walang kahit anumang epekto sa pertilidad ng isang babae [1]. Ang dalawang mga pampalaglag na tabletas (Mifepristone at Misoprostol) ay mabilis na natatanggal sa katawan, kaya nga wala silang kahit anumang epekto sa kakayahan na maging buntis sa hinaharap.

[1] Gynuity. Providing medical abortion in low-resource settings An Introductory Guidebook. Second Edition. 2009. Retrieved from: https://gynuity.org/assets/resources/clinguide_maguide2nd_edition_en.pdf

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.