Nababawasan ba ang pagkaepektibo ng mga pampalaglag na tabletas kung gagamitin mo ang mga ito ulit sa hinaharap?

Ang mga pampalaglag na tabletas ay hindi nababawasan ang pagkaepektibo kung iyong nagamit ang mga [1] ito para sa isang nakaraang pagbubuntis, at kagustuhan na gawin ito ulit para sa kasalukuyang pagbubuntis. Mayroong parehong pagkakataon na ang mga ito ay magiging epektibo sa susunod na mga paggamit.

[1] Women on Web. Is it safe to have an abortion with pills if you’ve already had one in the past? Nakuha mula sa: https://www.womenonweb.org/en/page/3434/is-it-safe-to-have-an-abortion-with-pills-if-you-ve-already-had-one-in-the-pas

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.