Ilang araw ako dapat na magpahinga pagkatapos na gamitin ang mga pampalaglag na tabletas?

Ang pagpapahinga habang ginagawa ang medikal na pagpapalaglag ay hindi sapilitan, ngunit inirerekomenda sa iyo na maging mas komportable.

Kung ikaw ay gumagamit ng Mifepristone marahil ikaw ay makapagpapatuloy sa iyong mga normal na gawain sa araw na iyo itong ininom at hanggang sa bago mo gamitin ang Misoprostol. Kung iyo nang ginamit ang Misoprostol makakaranas ka na ng pamumulikat at pagdurugo. Maraming kababaihan ang gustong magpahinga habang malakas ang pamumulikat at pagdurugo. Karamihan sa mga kababaihan ay makararanas sa pinakamalakas na mga simtomas sa unang 12 na oras; kadalasan pagkatapos ng 48 na oras sa paggamit ng Misoprostol lahat ng mga simtomas ay nababawasan. Depende sa kung ano ang iyong nararamdaman maaari mong gawin ang iyong mga pang-araw-araw na gawain o gustuhin na magpahinga. Muli, ang bawat babae ay may iba’t ibang karanasan kaya ito ay magdedepende sa kung ano ang iyong nararamdaman.

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.