Mabubuntis pa ba ako pagkatapos ng isang pagpapalaglag?

Ang iyong pertilidad ay babalik agad agad pagkatapos ng isang pagpapalaglag, minsan ay kasing aga ng 8 araw [1].

Kung gusto mong mabuntis sa hinaharap, ang pagpapalaglag ay hindi makapipigil nito. Kung gusto mong maiwasan na mabuntis, mayroong maraming mga opsyon para sa kontrasepsyon. Mangyaring bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang impormasyon.

[1] Women on Web. When can you get pregnant again after having a abortion with pills? Retrieved from: https://www.womenonweb.org/en/page/1279/when-can-you-get-pregnant-again-after-having-a-abortion-with-pills

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.