Paano ko maiiwasan ang isa pang pagbubuntis sa hinaharap?

Para mas matuto tungkol sa iba pang kontrasepsyon na maari mong pagpilian, bumisita sa www.findmymethod.org

Alamin ang iba pang mga katanungan.

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.