Mayroon akong kakilala na nangangailangan ng pagpapalaglag, paano ako makakatulong?

Ang safe2choose ay nagbibigay ng napakaraming impormasyon tungkol sa pagpapalaglag, at gayundin ang ibang mga pinagkukunan na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa sinuman na nagsasaalang-alang ng pagpapalaglag. Tiyakin na maging isang suporta at hindi manghusga. [1]


Mga Pinagkuhanan

[1] Bpas. Supporting someone. Retrieved from: https://www.bpas.org/abortion-care/supporting-someone-having-an-abortion/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors