Maaari bang magpasuso habang gumagamit ng pampalaglag na tabletas?

Maaari kang magpasuso habang nagpapalaglag gamit ang mga tabletas [1]. Ang Mifepristone at Misoprostol ay maaaring pumasok sa gatas ng ina, ngunit ang mga dami nito ay maliit at ang mga medikasyon ay mabilis na natutunaw. Dahil sa maliit na mga dami na maaaring nandoon, maaari mong isaalang-alang ang pagpapasuso ng iyong sanggol, gamit ang Misoprostol, at pagkatapos ay maghintay ng 3 oras para magpasuso ulit. Kung ikaw ay gumagamit ng karagdagang mga dosis ng Misoprostol, maaari kang magpasuso, at pagkatapos ay gamitin ang susunod na dosis. Habang ito ay isang opsyon, ito ay hindi kinakailangan at nasa iyong kagustuhan.


Mga Pinagkuhanan

[1] National Abortion Federarion (NAF). Clinical Policy Guidelinesfor Abortion Care. 2018. Retrieved from: https://5aa1b2xfmfh2e2mk03kk8rsx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018_CPGs.pdf

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors