Ano ang kaibahan sa pagitan ng medikal at surhikal na pagpapalaglag?

Ang medikal na pagpapalaglag [1] ay karaniwang kilala bilang pampalaglag nga tabletas, at ito ay isang medikasyon na programa na nagsasanhi ng pamumulikat at pagdurugo na nagreresulta sa pagwawakas ng pagbubuntis. Maaari itong gawin sa bahay na walang medikal na pagsubaysubay (sariling-pangangasiwa na pagpapalaglag) nang wala pang 11 na linggo ng pagbubuntis.

Ang surgical na pagpapalaglagn [2] ay isang pamamaraan na isinasagawa ng isang sinanay na propesyonal, kung saan ang mga nilalaman ng matris ay tinatanggal, dahil dito nagwawakas ang pagbubuntis.


Mga Pinagkuhanan

[1] Bpas. The abortion pill. Retrieved from: https://www.bpas.org/abortion-care/abortion-treatments/the-abortion-pill/

[2] Bpas. Surgical abortion. Retrieved from: https://www.bpas.org/abortion-care/abortion-treatments/surgical-abortion/

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors