Kung hindi ako sigurado tungkol sa pagkakaroon ng isang pagpapalaglag, ano pa ang iba pang mga pagpipilian?

Ang mga kababaihan na nahaharap sa hindi ginustong pagbubuntis ay dapat na malaman na may tatlong mga opsyon [1] na maaari nilang piliin: ipagpatuloy ang pagbubuntis para sa kanilang sarili at maging isang ina, ipagpatuloy ang pagbubuntis na may planong ipaampon, o magpalaglag. Mahalaga na gumawa ng isang pagpili batay sa kung ano ang iyong naramdaman na pinakamainam para sa iyo.

Mga Pinagkuhanan

[1] Planned Parenthood. Pregnancy Options. Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/pregnancy/pregnancy-options

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors