Ano ang mga panganib at mga komplikasyon na may kaugnayan sa mga pampalaglag na tabletas?

Mababa pa sa 1% sa mga kababaihan na gumagamit ng mga pampalaglag na tabletas ang nakaranas ng isang komplikasyon [1]. Ang pinakakaraniwang mga komplikasyon na may kaugnayan sa mga pampalaglag na tabletas ay ang hemorrhage (labig na pagdurugo) o impeksyon [2]. Ang mga komplikasyong ito ay maaaring lunasan sa halos lahat ng mga health center kung ikaw ay maghanap ng tulong medikal kaagad.

Maaari mong mas malaman ang tungkol sa mga babala na simtomas na maaaring magpahiwatig ng isang potensyal na komplikasyon sa medikal na pagpapalaglag,


Mga Pinagkuhanan

[1] Ipas. (2019). Clinical Updates in Reproductive Health. L. Castleman & N. Kapp (Eds.). Chapel Hill, NC: Ipas. Retrieved from: https://ipas.azureedge.net/files/CURHE19-april-ClinicalUpdatesInReproductiveHealth.pdf

[2] Planned Parenthood. How safe is the abortion pill? Retrieved from: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/the-abortion-pill/how-safe-is-the-abortion-pill

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.

We are staying available to support you with your abortion during COVID-19.

We are closely monitoring the situation of coronavirus globally and will keep updating our information and services.

We advise our readers to:

  1. Read our latest blog post on abortion and COVID-19
  2. Follow WHO safety guidelines on COVID-19
  3. Contact our counselors