Kailangan ko ba ang isang reseta ng doktor para makabili ng mga pampalaglag na tabletas?

Kung gusto mong bumili ng mga pampalaglag na tabletas sa isang lokal na botika maaari o maaaring hindi mo kakailanganin ang isang reseta ng doktor. Ito ay nakadepende sa mga regulasyon kung saan ka nakatira. Sa kasamaang palad ang safe2choose ay hindi maaaring magbigay sa iyo ng reseta para bumili ng mga pampalaglag na tabletas kahit saan.

Habang mas mahirap mahanap ang Mifepristone dahil ito ay isang gamot na kadalasang ginagamit para wakasan ang mga pagbubuntis, ang Misoprostol ay isang medikasyon na ginagamit din para gamutin ang mga gastrointestinal na komplikasyon. Kaya, halos lahat ng mga bansa ay inirehistro ang Misoprostol bilang isang legal na gamot [1]. Kung gusto mong mas malaman ang tungkol sa legal na kalagayan ng pagpapalaglag sa iyong bansa, bumisita sa www.howtouseabortionpill.org/regions/


Mga Pinagkuhanans

[1] Clacai. Mifepristona ymisoprostol en seis países de América Latina: procesos de registro y disponibilidad. Retrieved from: http://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/999/Resumen%20Ejecutivo%20Mifepristona%20y%20misoprostol%20en%20seis%20paises%20de%20America%20Latina.%20CLACAI%202017.pdf?sequence=5&isAllowed=y

*Nothing provided herein should be construed as professional medical advice and no medication / pills should be used without a prescription from a licensed / registered medical practitioner eligible to prescribe such medication in your local jurisdiction.