Pagpapalaglag sa Pilipinas

Philippines flag

Ang batas ng Pilipinas tungkol sa pagpapalaglag ang isa sa pinakamahigpit sa buong mundo. Ang pagpapalaglag sa Pilipinas ay ilegal at walang kahit na anong pagpapahintulot. Subalit, dahil sa mataas na bilang ng hindi planadong pagbubuntis, marami ang nagpapalaglag sa bansa.

Ligal ba ang Pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ang pagpapalaglag ay ilegal sa Pilipinas, sa ilalim ng Revised Penal Code ng 1930.

Ano ang mga Uri ng Pagpapalaglag ang Available sa Pilipinas?

Palihim at hindi ligtas na pagpapalaglag ay nangyayari sa Pilipinas.

Ano ang rate ng pagpapalaglag sa Pilipinas? Ilan sa Mga Babae ang Napagpapalaglag?

Batay sa bilang kaso ng pagpapalaglas sa Pilipinas noong taong 2000, tinatayang mayroong 560,000 na kaso ng pagpapalaglag noong 2008 and 610,000 na kaso noong 2012.

Pagpapalaglag sa Tabletas (Medikal na Pagpapalaglag) sa Pilipinas

Ang mga Tabletas sa Pagpapalaglag (Mifepristone at Misoprostol) ay Magagamit ba sa Pilipinas?

Ang mga tabletas pampalaglag ay ipinagbabawal na ibenta sa Pilipinas. Ang Misoprostol ay nakarehistro bilang gamot para sa iba’t ibang karamdaman at kondisyong medikal.

Gaano Katagal sa isang Pagbubuntis Maaring Magamit ang mga Tabletas ng Pagpapalaglag?

Maaring gumamit ng tabletas pampalaglag hanggang 13 linggo mula sa unang araw ng huling regla. Kung 78 araw o higit na, kinakailangan ng pumunta sa klinika para magpalaglag.

Kailangan Ko Ba ng Resita para sa Mifepristone? Misoprostol?

Kailangan ng reseta para makabili ng Misoprostol.

Anong Mga Tatak ng Mga Tabletas ng Pagpapalaglag ang Sikat sa Pilipinas?

Ang Cytotec and Mifepristone ay mga sikat na tabletas pampalaglag sa Pilipinas.

Cytotec abortion pill sa Vietnam
Misoprostol tablets para sa pagpapalaglag sa China

Magkano ang Tabletas ng Pagpapalaglag sa Pilipinas?

Cytotec
0 linggo – 2 buwan : Php 3400
3 buwan pataas – Nakadepende ang presyo sa buwan ng pagbubuntis

Mifepristone
0 weeks – 2 months : Php 5200
3 buwan pataas – Nakadepende ang presyo sa buwan ng pagbubuntis
[4]

Sino ang Maari Kong Makipag-ugnayan para sa Higit Pang Impormasyon sa Pagpapalaglag sa Pilipinas?

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa post abortion care, maaring makipag ugnayan sa https://likhaan.org/

Pagpapalaglag sa Klinika sa Pilipinas

Anu-ano ang mga iba’t ibang Uri ng Pamamaraan sa Pagpapalaglag sa Klinika sa Pilipinas?

Sa bisa ng DOH Administrative Order No 2016 – 0041, ang mga sumusunod ay mga serbisyong patungkol sa aborsyon – Dilation & Curretage, Manual Vacuum Aspiration, and Uterotonics.

Saan Ako Makakahuha ng Manual Vacuum Aspiration (MVA) na Pagpapalaglag sa Pilipinas?

Ang Manual Vacuum Aspiration ay maaring ibigay as post abortion care ng kahit sinong nurse, midwife, obstetrician – gynecologist at general practitioner.

Magkano ang Gastos sa Manual Vacuum Aspiration (MVA) sa Pilipinas?

Ang Manual Vacuum Aspiration ay nagkakahalaga ng Php 11,000.00. [3]

Paano makakakuha ng mga karagdagang impormasyon?

Para sa karagdagang impormasyon at suporta, maari kang makipag-ugnay sa mga sinanay na multilingual nga mga babaeng tagapayo.

LEARN ABOUT YOUR COUNTRY

Mga May-akda:

ng safe2choose at mga sumusuportanang dalubhasa sa carafem, batay sa mga rekomendasyon ng Ipas, at ng 2012 rekomendasyon ng WHO.