Ushuhuda Meksiko

Sikuwa mtu wa kawaida kwa safe2choose. Timu yao kwa kweli ilinisaidia wakati ambapo nilihitaji usaidizi kabisa na kwa njia ambayo ilinishangaza sana. Nina shukrani sana kwa huduma hii na nilivyoshughulikiwa. Pendekezo ambalo ninalo pekee ni kwamba, safe2choose iendelee kuwa wakarimu na wataaluma kwa wengine jinsi ambavyo walikuwa kwangu.

  • Share your story!

    Share your testimonial with safe2choose! It'll take only a few minutes of your time.

  • Share your story: Upload your story in any of the following format (video, photo, voice recording):

  • safe2choose will not publish stories that are offensive in any way, nor that contradict the safe2choose medical abortion protocols which are based off international medical organizations and our medical team.

  • Sehemu hii ni kwa madhumuni ya uthibitishaji na inapaswa kuachwa bila kubadilishwa.